Skip til primært indhold

Kort telefonventetid for tilskadekomne syddanskere

Tilskadekomne borgere har dagen igennem ringet til Region Syddanmarks nye Læge- og Skadevagt for at få en tid på skadestuen eller på anden måde få hjælp til behandling af deres skader. Alle kom igennem inden for få minutter, og regionen har dermed overholdt de opstillede servicemål.

70 11 07 07. Det er det nummer, som tilskadekomne syddanskere fra i dag skal ringe til, hvis de har brug for behandling på en af regionens skadestuer eller skadeklinikker.

Og det nummer er der 223 borgere i Region Syddanmark, der siden kl. otte i morges og frem til kl. 16 har ringet til for at få hjælp til brækkede fingre, forstuvede fodled og børn, der skulle have pillet ting og sager ud af næsen eller øret.

Alle kom igennem på telefonen i løbet af to minutter, og det glæder Poul-Erik Svendsen (S), der er formand for regionens sundhedsudvalg:

- Vi har været meget spændte på, om borgerne overhovedet har taget budskabet om, at de fra 1. april skal ringe, inden de tager på skadestuen, til sig. Derfor er det selvfølgelig godt at se, at der både er mange, der har husket at ringe – og at de heller ikke har skullet vente ret længe i telefonen, siger Poul-Erik Svendsen.

Telefonen er bemandet ud fra en forventning om, at der i gennemsnit vil komme ca. 290 opkald om skader på hverdage mellem kl. 8 og 16. Set i det lys har det været en stille dag, og det påvirker selvfølgelig også telefonventetiden i positiv retning.

- Vi er meget glade for, at det er gået så gnidningsfrit. Medarbejderne fortjener virkelig ros for den måde, de har løftet den nye opgave på, og samarbejdet med de praktiserende læger og skadestuer og klinikker har også været upåklageligt, siger Christian Jørgensen, der leder visitationssygeplejerskerne, der bemander telefonen i dagtimerne.

Opmærksomme på fejl og mangler

Men selvom telefonventetiderne er i bund, betyder det ikke, at dagen har været helt fri for skønhedsfejl og småproblemer.

Der er for eksempel nogle patienter, der har siddet længe i skadestuernes venteværelser, selvom de havde fået en vejledende tid over telefonen. Patienterne var nemlig ikke blevet gjort opmærksomme på, at de skulle henvende sig i skranken, da de nåede frem til skadestuen eller -klinikken.

- Det er klart, at der er mange arbejdsgange rundt omkring, der skal falde på plads, når vi sætter så store forandringer i søen. Men så snart vi bliver opmærksomme på, at der er noget, der skal rettes eller kommunikeres bedre, gør vi naturligvis det, siger Christian Jørgensen.

Egen læge behandler også skader

Det er en aftale mellem Danske Regioner og regeringen, der gør, at Region Syddanmark fra i dag har indført såkaldt telefonvisitation til skadebehandling.

Regionens beregninger viser, at den telefoniske skadevisitation i regionen kommer til at koste omkring 20 millioner kroner om året.

Erfaringerne fra andre regioner peger på, at man kan forvente et fald i aktiviteten på skadestuerne og skadeklinikkerne på 20-30 procent ved at indføre visitation, fordi flere vil blive bedt om at gå til egen læge for at få behandling eller vil få et godt råd om, hvordan de selv kan behandle skaden.

Man kan som hidtil også kontakte egen læge for at få behandlet sin skade. Egen læge kan enten selv behandle skaden eller hjælpe patienten videre til behandling på skadestuen.

Du kan læse mere om Region Syddanmarks Læge- og Skadevagt på vores hjemmeside.

FAKTA

Regionens Læge- og Skadevagt har samme servicemål som Lægevagten hidtil har haft, og det betyder, at regionen tilstræber, at:

  • 80 procent skal komme igennem på telefonen indenfor to minutter.
  • 85 procent skal komme til indenfor tre minutter.
  • 90 procent skal komme igennem indenfor fem minutter.

Yderligere oplysninger:

Poul Erik Svendsen (S), formand for Region Syddanmarks Sundhedsudvalg, mobil 2920 1200

Christian Jørgensen, ledende oversygeplejerske, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, mobil 5177 8806

Kontaktoplysning

APPFWU01V