Skip til primært indhold

Her er det nye Syddansk Vækstforum

I de næste fire år er det de 21 medlemmer i det nye Syddansk Vækstforum, som skal være med til at skabe vækst og arbejdspladser i syddanske virksomheder.

Den store udfordring for det nye vækstforum, som udgøres af 21 politikere, erhvervsledere og uddannelses- og organisationsfolk, er bl.a., at væksten i regionen er lav, at der er mangel på højtuddannede, og at arbejdsstyrken falder.

- Derfor skal vi først og fremmest arbejde med at skabe flere konkurrencedygtige virksomheder og sikre, at de har adgang til kvalificeret arbejdskraft. Og her er det ikke nok at tænke regionalt og nationalt. Syddanmark er også nødt til at agere globalt, når det handler om at skabe job og vækst inden for områder som f.eks. energi og velfærdsteknologi, siger Carl Holst, regionsrådsformand og medlem af vækstforums nye formandskab, der også tæller borgmester Ib Kristensen, adm. dir. Bo Stærmose og rektor Henrik Dam.

Global indsats

Den globale indsats består bl.a. i at tiltrække internationale talenter og iværksættere. Derved får den syddanske region adgang til masser af gode idéer og desuden et internationalt udsyn på regionens satsninger inden for velfærdsteknologi, offshore, energieffektivisering samt design og kreative erhverv. På den måde kan der bygges videre på de erhvervsklynger, der er udviklet i den foregående vækstforum-periode.

- Det er nu op til det nye vækstforum at samle handsken op og fortsætte det gode arbejde. Udfordringerne er ikke blevet mindre, men vi har en solid platform at arbejde videre fra og et klart sigte, understreger Carl Holst.

De nye medlemmer

Regionsrådsformand Carl Holst, Region Syddanmark

Regionsrådsmedlem Karsten Uno Petersen, Region Syddanmark

Regionsrådsmedlem Stephanie Lose, Region Syddanmark

Adm. direktør Bo Stærmose, Juliana Drivhuse A/S

Senior Vice President Mette Refshauge, Danfoss A/S

Direktør Ove Vestergaard, Bankdata

Direktør Grethe Johnsen, Restaurant Dronning Louise

Direktør Gitte Grønbæk, Dansk Kvæg

Projektudviklingsdirektør Henrik Styrup, Arkil A/S - Stürup

Afdelingsformand Johanne Gregersen, Teknisk Landsforbund Sydvest

Mads Henriksen, medlem af DJØFs bestyrelse

Direktør Sten Jensen, Lindpro A/S

Rektor Henrik Dam, Syddansk Universitet

Rektor Birthe Friis Mortensen, UC Syddanmark

Direktør Lars Bregnehøj Hansen, Syddansk Erhvervsskole, Odense – Vejle

Rådmand Steen Møller, Odense Kommune

Borgmester Ib Kristensen, Billund Kommune

Borgmester Erik Buhl Nielsen, Varde Kommune

Borgmester Morten Andersen, Nordfyns Kommune

Borgmester Anker Boye, Odense Kommune

Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune

Observatør:
Formand Hinrich Jürgensen fra det tyske mindretal

Fakta om Vækstforum

  • Udarbejde de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst og udviklingsstrategi
  • Følge udviklingen af de regionale vækstvilkår, herunder i yderområderne
  • Beskrive indsatsen for yderområderne i regionen
  • Udvikle og prioritere initiativer om erhvervsfremme inden for erhvervsfremmelovens rammer
  • Afgive indstillinger til regionsrådet om anvendelse af midler til erhvervsudvikling
  • Afgive indstillinger til staten om anvendelse af penge fra EU’s Social- og Regionalfond

I Syddanmark er der 21 medlemmer fordelt med tre fra regionsrådet, seks fra kommunalbestyrelserne i regionen, seks fra erhvervslivet, tre fra videninstitutioner, en fra arbejdergivere og to fra lønmodtagere. Desuden vælges der en observatør fra det tyske mindretal.

Medlemmer af det nytiltrådte Syddansk Vækstforum samlet på Hotel Munkebjerg i Vejle i anledning af deres første møde. Følgende fem medlemmer mangler på billedet, da de var forhindrede i at deltage: Johanne Gregersen, Anker Boye, Birthe Friis Mortensen, Henrik Dam og Gitte Grønbæk. (Foto: Jakob Fynsk)

Medlemmer af det nytiltrådte Syddansk Vækstforum samlet på Hotel Munkebjerg i Vejle i anledning af deres første møde. Følgende fem medlemmer mangler på billedet, da de var forhindrede i at deltage: Johanne Gregersen, Anker Boye, Birthe Friis Mortensen, Henrik Dam og Gitte Grønbæk. (Foto: Jakob Fynsk)

Yderligere oplysninger

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, telefon 4032 5210

APPFWU02V