Skip til primært indhold

EU-kommissær Tonio Borg besøgte Syddanmark

EU-kommissær Tonio Borg besøgte mandag og tirsdag Syddansk Universitet og Region Syddanmark for at se, hvordan man succesfuldt kobler sundheds- og velfærdsinnovation med erhvervsmæssige gevinster.

EU-kommissæren for sundhed, Tonio Borg, har været på en studietur til Region Syddanmark. I løbet af sit to dages besøg fik kommissæren indblik i regionale initiativer relateret til e-health, informations- og kommunikationsteknologi, design, robotteknologi, samfundsvidenskab og virksomhedsekspertise, som skal reformere leveringen af velfærdsydelser.

- Region Syddanmark er i spidsen med hensyn til at udvikle innovative løsninger for de sundhedsudfordringer, der knytter sig til at blive ældre. Aktiv og sund aldring er både en samfundsmæssig udfordring i alle europæiske lande og en mulighed for innovation og økonomisk vækst, sagde kommissær Tonio Borg og tilføjede, at Region Syddanmark er en inspirationskilde for andre EU-medlemsstater.

Den regionale indsats har allerede fået international anerkendelse. Region Syddanmark er, som den eneste region i Danmark, udnævnt til europæisk referencested for aktiv og sund aldring. Og i 2013 var Region Syddanmark som den første danske region udnævnt af EU som Europæisk Iværksætterregion.

Region Syddanmark er sammen med Syddansk Universitet blevet inviteret til at deltage i konsortiet LifeKIC, hvor seks europæiske regioner sammen ansøger om at blive Europas førende forsknings- og innovationsnetværk (Knowledge and Innovation Community) inden for sund levevis og aktiv aldring. Samarbejdet tæller også regioner fra Storbritannien, Tyskland, Spanien, Italien og Holland.

Giver genlyd i Europa

Et af de steder, Tonio Borg besøgte, var Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet. Her blev kommissæren vist rundt i Syddansk Universitets nye active living-hus, hvor han så de nyeste tiltag inden for træning og fysisk aktivitet til forskellige aldersgrupper. Og på Syddansk Universitet var man glad for at kunne give kommissæren et indblik i de stærke forskningsmæssige kompetencer på området og de fysiske rammer, som understøtter satsningen på sundheds- og velfærdsinnovation:

- Vi arbejder på målrettet på at blive et europæisk knudepunkt for førende forskning og innovation inden for sund levevis og aktiv aldring. Med den internationale anerkendelse har vi et godt udgangspunkt. Vi er glade for EU-kommissærens besøg netop nu, for det giver os lejlighed til at demonstrere vores evne til at omsætte forskning og innovation til vækst og arbejdspladser til gavn for borgerne, virksomhederne og vores sundhedsvæsen, siger rektor på Syddansk Universitet, Henrik Dam.

EU-kommissærens besøg kom i stand, da regionsrådsformand Carl Holst og tidligere rektor på SDU Jens Oddershede inviterede Tonio Borg til Region Syddanmark. Under besøget 31. marts og 1. april blev han præsenteret for initiativer under Region Syddanmark samt på Syddansk Universitet, Odense Universitetshospital og Odense Kommune.

Erhvervslivet bakker op

EU-kommissæren besøgte også regionens stabsenhed Syddansk Sundhedsinnovation i Odense, hvor han bl.a. hørte om regionens strategiske satsning, den velfærdsteknologiske erhvervsklynge og adgang til kapital. Regionsrådsformanden præsenterede her EU-kommissæren for flere af de banebrydende regionale initiativer inden for sundheds- og velfærdsinnovation. Og efter besøget var det en tilfreds regionsrådsformand, der gjorde status:

- EU-kommissærens besøg og den internationale anerkendelse, vi oplever, er helt klare tegn på, at vi i Region Syddanmark er en af Europas førende regioner inden for sundheds- og velfærdsinnovation. Vi har fra politisk side haft fokus på området i lang tid, men politisk fokus kan ikke stå alene. Derfor glæder jeg mig over, at erhvervslivet i den grad bakker op om vores satsning, for det har været helt essentielt for at skabe den succes, vi nu oplever, siger Carl Holst.

Region Syddanmark prioriterer sundheds- og velfærdsinnovation højt. Faktisk står Region Syddanmark for 45 procent af de samlede regionale bevillinger til sundheds- og velfærdsinnovation i Danmark i perioden fra 2008 til 2012. Den fokuserede indsats på sundheds- og velfærdsinnovation har skabt synlige resultater. Fra 2010-2012 har de syddanske projekter skabt knap 800 nye fuldtidsjob og en meromsætning på 3,7 mia. kr. inden for sundheds- og velfærdsinnovation.

Lektor og institutleder for Institut for Idræt og Biomekanik, Jørgen Povlsen, viser de nyeste tiltag inden for genoptræning (Foto: Lars Skaaning)

Lektor og institutleder for Institut for Idræt og Biomekanik, Jørgen Povlsen, viser de nyeste tiltag inden for genoptræning (Foto: Lars Skaaning)

EU-kommissær Tonio Borg og regionsrådsformand Carl Holst får sig en snak om Region Syddanmarks indsats inden for sundheds- og velfærdsinnovation

EU-kommissær Tonio Borg og regionsrådsformand Carl Holst får sig en snak om Region Syddanmarks indsats inden for sundheds- og velfærdsinnovation

Fakta

  • EU-kommissær Tonio Borgs besøg sker samtidig med, at Region Syddanmark, Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital arbejder på en ansøgning til det europæiske forsknings- og innovationsnetværk (KIC) inden for sund levevis og aktiv aldring.
  • KIC står for Knowledge and Innovation Community, og det er et europæisk samarbejde mellem de ypperste aktører inden for et givent område – i Region Syddanmarks tilfælde sundheds- og velfærdsinnovation.
  • Region Syddanmark er den eneste region i Skandinavien, der har fået topkarakter af European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing – en nonprofitorganisation, der støttes af EU.
  • Region Syddanmark blev i 2013, som den første danske region, udnævnt af EU til Europæisk Iværksætterregion, EER 2013.

For yderligere information:

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, mobil 4032 5210

Rektor Henrik Dam, Syddansk Universitet, tlf. 6550 1030

APPFWU02V