Skip til primært indhold

Balance mellem udgifter og indtægter i Region Syddanmark

Region Syddanmark har i 2013 - for syvende år i træk - opnået et balanceret og tilfredsstillende resultat med en stabil og sund driftsøkonomi.

Region Syddanmarks årsrapport for 2013 viser en fin balance i driften ud af en samlet omsætning på 25,4 mia. kr. Årsrapporten for 2013 blev diskuteret på regionsrådsmødet mandag.
 

- Årsrapporten for 2013 indeholder tre gode nyheder. Blandt de fem regioner leverer Region Syddanmarks medarbejdere mest service pr. skattekrone. Vi har overholdt vores del af økonomiaftalen med regeringen, og alle vores opgaveområder bidrager til et positivt driftsresultat, siger regionsrådsformand Carl Holst (V). 
 

Dæmpet aktivitet

Efter en række år med høj vækst i antal behandlinger på regionens sygehuse, var den centrale udfordring sidste år at få dæmpet aktiviteten på sygehusene. Aktiviteten skulle flugte med de penge, som regionen havde og det, der var aftalt med regeringen i økonomiaftalen. Strategien var at gå fra ”flest mulige behandlinger” til ”bedst mulige behandlinger”. Årsrapporten viser, at denne overgang er lykkedes, uden at den økonomiske styring er sat over styr.

Langsigtede investeringer trods snæver økonomi

Selvom den regionale økonomi er snæver i disse år, arbejder Region Syddanmark alligevel med en række langsigtede investeringer i for eksempel nye bygninger. Det skal på lang sigt give billigere drift.

Region Syddanmark får statspenge til at bygge akutsygehuse i Odense, Kolding og Aabenraa, men det fjerde og sidste akutsygehus i Esbjerg bygges for egne penge. Specialsygehusene i Vejle, Svendborg og Sønderborg, som også er vigtige i den fremtidige sygehusstruktur, bygges også om for regionens egne penge. Inden for psykiatrien investerer regionen også. Her bygges nyt i Middelfart, Aabenraa, Esbjerg, Odense og Vejle.

- Vi ved, at vi også i årene fremover vil blive mødt af et krav om stadig mere effektiv drift. Udover at det er rart at arbejde og færdes i nye bygninger, er det også lettere at arbejde effektivt i nye og moderne rammer. Derfor er vi ambitiøse og afsætter penge til at bygge for og fremrykker byggerier, der hvor det kan lade sig gøre. Vi forsøger også at tænke nyt. Det er det nye psykiatriske sygehus i Vejle et eksempel på. Ved et bygge det i et offentligt-privat partnerskab kan vi bygge det tre år tidligere end, hvis vi skulle have finansieret det selv, siger Carl Holst.

Yderligere oplysninger:

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, mobil 40 32 52 10

APPFWU01V