Skip til primært indhold

Statsforvaltningen frikender Region Syddanmark i Waterfront-sag

Region Syddanmark har nu modtaget brev fra Statsforvaltningen i sagen om regionens og de 22 syddanske kommuners brug af kommunikationsbureauet Waterfront. Statsforvaltningen ser ikke noget forkert i sagen og vil derfor ikke rejse en tilsynssag.

Region Syddanmark har ikke givet misvisende eller urigtige oplysninger om andre regioners projekter. Det skriver Statsforvaltningen i et brev til Region Syddanmark, efter at have vurderet regionens brug af kommunikationsbureauet Waterfront i diskussionen om fremtidens trafikprioriteringer i Danmark. Statsforvaltningen vil derfor ikke rejse en tilsynssag mod Region Syddanmark.

- Jeg er selvfølgelig glad for Statsforvaltningens afgørelse. I Region Syddanmark har vi jo hele tiden ment, at politikere i en politisk diskussion har lov til at være for noget og imod noget andet. Det er vel derfor, vi er folkevalgte politikere. Og i Syddanmark mener vi altså, at vi skal have gjort noget ved trængselsproblemerne på tværs af Fyn og op gennem Jylland, før vi kaster os ud i en investering på 100 milliarder kroner til en Kattegatbro. Det er blot det synspunkt, vi i regionen og de 22 syddanske kommuner har kæmpet for at få frem i debatten, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Sagen drejer sig om den politiske diskussion, der var om fremtidens trafikprioriteringer tilbage i 2012. Diskussionen gik blandt andet på, hvor højt en direkte broforbindelse mellem Sjælland og Jylland skulle prioriteres i forhold til andre infrastrukturprojekter. Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner valgte i den diskussion at bede om hjælp fra kommunikationsbureauet Waterfront til at fremføre sine synspunkter. Det er Regionens og de 22 kommuners brug af reklamebureauet, som Statsforvaltningen har vurderet og nu også har blåstemplet.

Statsforvaltningen skriver blandt andet i sin afgørelse:

”Statsforvaltningen har også noteret sig, at de regionale udviklingssynspunkter for den trafikale infrastruktur, som Region Syddanmark sammen med de 22 syddanske kommuner har ønsket at synliggøre, og som man har antaget Waterfront Communication til at være behjælpelig med at synliggøre, samt metoderne til synliggørelsen, ikke er væsentligt forskellig fra Kattegatkomitéens formål, opgaver og metoder.”

Statsforvaltningen Syddanmark tog sagen op, efter at Økonomi- og Indenrigsministeren havde besvaret et spørgsmål fra Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg om Region Syddanmarks brug af Waterfront.

Yderligere oplysninger

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, mobil 40 32 52 10

APPFWU02V