Skip til primært indhold

Region Syddanmark og Microsoft samarbejder om udvikling

Regionsrådsformand Carl Holst (V) og administrerende direktør i Microsoft Danmark Niels Soelberg underskrev fredag en aftale om at undersøge, hvordan nye teknologier og løsninger kan give fordele i fremtidens sygehusdrift.

Aftalen er et vigtigt skridt i retningen af at sikre syddanskere sundhedsinnovation og patientpleje i verdensklasse, og samarbejdet vil blive en del af Forskerparken i Odense, hvor også Syddansk Sundhedsinnovation arbejder med at udvikle fremtidens intelligente sundhedsteknologier.

- I Region Syddanmark har vi i lang tid høstet frugterne af samarbejde med det private erhvervsliv, og derfor er det naturligt og glædeligt for os, at vi kan underskrive en aftale om samarbejde med en virksomhed som Microsoft, der er en af verdens førende virksomheder og har fokus på kvalitet, innovation og kreativitet, siger Carl Holst.

Parterne er nu enige om en fælles platform for udvikling, hvor Region Syddanmark får glæde af Microsofts store netværk og udviklingsmuligheder, mens Microsoft får en stærk partner i den danske sundhedssektor.

- Vi ser store muligheder i samarbejdet med Region Syddanmark, som kan noget ganske særligt med velfærdsinnovation. Vi tror på, at teknologi kan transformere sundhedssystemet og patientplejen, og innovative initiativer som dette er vejen frem. Blandt andet vil vi sammen med regionen teste de nyeste sundhedsteknologier, herunder teknologi og løsninger som muliggør, at patienter selv kan tage større del i deres egen sundhedspleje og nemmere indhente og dele patientinformation, siger administrerende direktør i Microsoft Danmark Niels Soelberg.

Stærkt offentligt-privat samarbejde

Netop samspillet mellem sundhedssektor og virksomheder gør, at velfærdsteknologi er et satsningsområde i Syddanmark. Regionsrådsformand Carl Holst er glad og stolt over, at Region Syddanmark har udviklet sig til et nationalt flagskib for velfærdsteknologi, og han hæfter sig ved gevinster på flere hylder.

- Vi har gode erfaringer med, at fælles investering i velfærdsteknologi giver patienterne en bedre behandling, sygehusene bliver mere produktive og ikke mindst styrker det erhvervsudviklingen, siger Carl Holst.

Som en del af erhvervsudviklingsstrategien i regionen, har Syddansk Vækstforum fokuseret på velfærdsteknologi, og det vil give en række virksomheder nye muligheder, at Region Syddanmark samarbejder med Microsoft.

- Vi har brug for partnerskaber med store virksomheder som Microsoft, hvis vores investeringer i udvikling og kommercialisering skal bære frugt. Med Microsoft kan en mindre syddansk virksomhed nemlig få gavn af at træde ind i en meget større og global værdikæde, siger Carl Holst.

Den opfattelse deler Niels Soelberg.

- Dette partnerskab giver mulighed for adgang til mange små og mellemstore virksomheder samt iværksættervirksomheder i Danmark. Det er dermed et middel til at fremme lokal udvikling og innovation, som gør en reel forskel og øger sundheden, siger Niels Soelberg.

Fakta om samarbejdet

Regions Syddanmark og Microsoft Danmarks samarbejdsaftale har fire fokusområder:

  • Sammenhængende sundhedskommunikation og -koordinering: Partnerne vil undersøge mulighederne for at reducere omkostninger til sundhedspleje, skabe mere innovative processer og øge kvaliteten i sundhedsplejen ved hjælp af en såkaldt unified communications-løsning. Microsoft vil i videst mulige omfang give adgang til UC-specialister samt forsyne regionen med it-enheder med moderne UC-løsninger. 
  • Brug af innovative brugergrænseflader: Nye brugergrænseflader - Natural User Interfaces (NUI) - flytter ved grænsen for det, vi før troede var mulig at gøre med computere ift. behandling af patienter. Microsoft og Region Syddanmark vil som del af aftalen gennemføre 2-3 projekter, som skal implementere, teste og evaluere nye teknologier til f.eks. sundhedspleje, genoptræning og rehabilitering. 
  • Skabe platforme, applikationer og processer, der sætter patienten i centrum: Region Syddanmark og Microsoft skal evaluere og teste de seneste sundhedsteknologier, herunder løsninger som muliggør, at patienter selv står for deres behandling (telemedicin), indhentning og deling af patientinformation mv. Microsoft Researchs arbejde med patientorienterede informationsdisplays til hospitaler er et eksempel på, hvordan teknologier sætter patienten i centrum.
  • Program til styring af patientrelationer for børn med diabetes: På University College London Hospital har man i dag et system, der giver børnepatienter med diabetes og familie adgang til børnenes journaler, når som helt og hvor som helst. Formålet er at holde patient og familie bedre engageret mellem deres lægebesøg og dermed forbedre patientoplevelsen, øge graden af selvpleje og reducere antallet af hospitalsbesøg. Microsoft vil hjælpe Region Syddanmark med at starte et pilotprojekt op ved at yde ekspertbistand og støtte til en studietur til London. 
APPFWU01V