Skip til primært indhold

Region Syddanmark fordobler antallet af eksterne rengøringskontroller

Regionsrådet vedtog mandag 23. september at fordoble antallet af rengøringskontroller på regionens sygehuse og indføre forsøg med nye kontrolformer.

Det var et enigt regionsråd, der mandag besluttede at fordoble antallet af eksterne rengøringskontroller og indføre forsøg med nye kontrolformer på de syddanske sygehuse.

De nye tiltag kommer på baggrund af en stikprøvekontrol af rengøringen på de syddanske sygehuse. Den viste, at der på enkelte sygehusenheder var op til 19 procent af lokalerne, der ikke var rengjort godt nok. Det resultat håber man at forbedre med de nye tiltag, forklarer formand for Region Syddanmarks Sundhedsudvalg, Poul-Erik Svendsen (S):

- Resultatet af stikprøvekontrollen skal forbedres. Derfor er jeg glad for, at et enigt regionsråd har valgt at bakke op om Sundhedsudvalgets indstilling. De nye tiltag skal være med til at give det nuværende rengøringsniveau et løft, som vil komme både patienter, pårørende og ansatte til gode, siger han.

Nye former for kontrol

Rengøringskontrollerne, der foretages af den uafhængige rådgivningsvirksomhed Dansk Servicerådgivning ApS, fordobles fra den nuværende ene gang om året til to gange årligt. Samtidig blev det besluttet at fortsætte samarbejdet med Dansk Servicerådgivning ApS.

Rengøringskontrollen omfatter en bedømmelse af både den generelle rengøringskvalitet på sygehusene samt rengøringen af områder, hvor det er sandsynligt, at smittebærende stoffer kan forekomme og dermed direkte eller indirekte smitte patienten. Rengøringen bedømmes på baggrund af en visuel kontrol.

Regionsrådet vedtog også at gennemføre forsøg med ATP-målinger på regionens sygehuse. ATP (AdenosinTriPhospat) findes i alt organisk materiale, og især i humanbiologisk materiale, som for eksempel hudskæl og sekreter, findes der store mængder. ATP-måling foretages med en podepind, og resultatet kan aflæses på stedet.

Vedtagelsen af Sundhedsudvalgets indstilling betyder også, at der i 2014 skal fremlægges forslag til fremtidige standarder for rengøring på Region Syddanmarks sygehuse. Derimod begynder arbejdet med at indføre forsøgene med ATP-målinger allerede nu, mens sygehusene fra årsskiftet vil blive kontrolleret af Dansk Servicerådgivning ApS to gange årligt.

Fakta:

Regionsrådet vedtog:

  • At den nuværende rengøringskontrol på de somatiske sygehuse i Region Syddanmark videreføres
  • At frekvensen af eksterne kontroller øges til to gange om året
  • At der arbejdes videre med fremtidig kvalitetssikring
  • At der gennemføres forsøg med ATP-målinger på regionens sygehuse
  • At der i 2014 fremlægges forslag til fremtidige standarder for rengøring på sygehusene

Yderligere oplysninger:

Udvalgsformand Poul-Erik Svendsen (S), Sundhedsudvalget, Region Syddanmark, 
Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, mobil 2946 7125

Kontaktperson

APPFWU02V