Skip til primært indhold

Ny aftale fastholder fokus på effektiviseringer

Region Syddanmark vil levere højere kvalitet for færre penge på det sociale område, og det skal ske igennem en mere effektiv drift.

Beboerne og brugerne af de sociale tilbud i Region Syddanmark skal forsat nyde godt af den høje kvalitet, som tilbuddene leverer, og faktisk skal kvaliteten blive endnu bedre, mens udgifterne skal sænkes.
Og selv om det lyder som en svær manøvre, så kan det lade sig gøre, forsikrer socialudvalgsformand Bente Gertz (S).

- Vi skal effektivisere på det regionale socialområde, men vi gør det på en måde, så beboerne og brugerne af de sociale tilbud fortsat kan forvente den høje kvalitet, som regionens tilbud leverer i dag.

Den nye styringsaftale blev godkendt af de regionale politikere på regionsrådsmødet 23. september, og socialudvalgsformanden er glad for den nye aftale.

- Vi er blevet enige med kommunerne i Syddanmark om en god styringsaftale for det specialiserede socialområde for 2014, der fastlægger spillereglerne for økonomien på mange sociale tilbud i Syddanmark, siger Bente Gertz.

Et af kravene i aftalen er, at der skal være nulvækst i 2014. Det krav lever Region Syddanmark fuldt ud op til, da regionen har skabt forudsætninger for en effektivisering af de regionale sociale tilbud i de kommende år.

Det er blandt andet samlingen af de mange tilbud i otte centre fra 1. januar 2013, der muliggør, at regionen rent faktisk kan sænke taksterne på de regionale centre i 2014.

Tilbud skal kunne sammenlignes

Udover aftalen om, at taksterne maksimalt fremskrives med pris- og lønfremskrivning, så der opnås nulvækst, beskriver aftalen forskellige tiltag, der skal understøtte ambitionen om bedre og billigere sociale tilbud.

Der skal udvikles en model til at benchmarke de regionale såvel som de kommunale sociale tilbud i regionen, så Region Syddanmark og kommunerne kan sammenligne tilbuddene og bruge hinandens erfaringer.

- Et af vores kardinalpunkter er, at vi skal blive bedre til at lære af hinanden, så vi kan arbejde smartere. Benchmarkingen er et spændende værktøj, der betyder, at kommunerne og regionerne kan bruge hinanden og finde de bedste løsninger, siger Bente Gertz.

Styringsaftalen udgør, sammen med udviklingsstrategien, rammeaftalen mellem kommuner og regionen for det sociale område. Aftalen skal godkendes af kommunalbestyrelser og regionsråd hvert år.

Yderligere informationer:

Socialudvalgsformand Bente Gertz (S), Region Syddanmark, mobil 2172 7102
Socialdirektør Jacob Stengaard Madsen, Region Syddanmark, mobil 2920 1020

APPFWU02V