Skip til primært indhold

Finansministeren så på syddansk sundheds-it

Mandag 16. september besøgte finansminister Bjarne Corydon (S) sygehuset i Sønderborg for at se på Region Syddanmarks fjernprintløsning, der årligt sparer Sygehus Sønderjylland for en udgift på over seks millioner kroner.

Invester 230.000 kroner og få en årlig besparelse på over seks millioner kroner.

Det lyder som en forretning, der er for god til at være sand. Men det er præcis, hvad Sygehus Sønderjylland har gjort med deres investering i en fjernprintløsning. Den lille investering og det store afkast er faktisk så imponerende, at finansminister Bjarne Corydon (S) mandag 16. september lagde vejen forbi Sygehus Sønderjylland Sønderborg for med egne øjne at se løsningen.

Efter en kort velkomst ved regionsrådsformand Carl Holst (V) og administrerende sygehusdirektør Finn Jensen fortsatte selskabet til røntgenklinikkens bookingsekretariat og kopicentralen, hvor deltagerne fik en demonstration af processen.

Sparer tid og penge

Fjernprintløsningen samler og automatiserer udskrivningen af omkring 270.000 årlige patientindkaldelser fra Sygehus Sønderjylland.

Tidligere har lægesekretærer hver for sig skullet bruge tid og ressourcer på at lægge indkaldelsesbreve i kuverter sammen med pjecer og informationer, som er relevante for den enkelte patient. Med fjernprintløsningen klares det nu i stedet centralt og automatisk fra sygehusets kopicentral, og pjecerne er samtidig blevet forenklede og mere målrettede, så de nu er billigere at sende ud.

Fjernprintløsningen sparer årligt Sygehus Sønderjylland for 2,1 millioner kroner i porto og trykkeri, mens den tid, lægesekretærerne sparer på udsendelse af breve, løber op i 4,1 millioner kroner om året. Og samtidig kommer løsningen også patienterne til gode, fortæller regionsrådsformand Carl Holst:

- Fjernprintløsningen er et godt eksempel på Region Syddanmarks fokus på bedre patient- og borgerservice. Ved at gøre patientinformationen mere entydig og præcis, minimerer vi risikoen for fejl. Samtidig kommer patientindkaldelserne hurtigere ud til patienterne end førhen, og der frigøres tid for personalet, som kan komme patienterne til gode, siger han.

Fakta om fjernprint

  • Fjernprintløsningen er et tiltag, Region Syddanmark har indført for at forbedre patient- og borgerservice samt effektivisere driften gennem brug af nye IT-teknologier.
  • Det sker ved at automatisere arbejdsgangene omkring at målrette, printe og kuvertere indkaldelsesbreve.
  • Sygehus Sønderjylland udsender årligt ca. 270.000 patientindkaldelser, hvor der skal medsendes flere former for forskellig obligatorisk patientinformation.
  • På grund af fjernprintløsningen har Sygehus Sønderjylland kunnet reducere budgettet til porto og trykkeri med 2,1 mio. kr. årligt.
  • Forandringen betyder, at sygehuspersonalet bruger 2½ minut mindre pr. brev, svarende til 4,1 mio. kr. årligt. Penge, som nu i stedet kommer patienterne til gode i form af mere tid til klinisk arbejde.
  • Tiltaget har kostet Sygehus Sønderjylland 230.000 kr. i nyt software, print- og kuverteringsudstyr, samt konsulenttimer. Dertil kommer de projekttimer og kræfter, der er lagt i udviklings- og etableringsfasen.

Yderligere oplysninger:

Regionsrådsformand Carl Holst, Region Syddanmark, mobil 40 32 52 10

Administrerende sygehusdirektør Finn Jensen, Sygehus Sønderjylland, mobil 29 43 86 48

APPFWU02V