Skip til primært indhold

Vækstfora i fælles kamp for vestdanske virksomheder

70 procent af den danske produktion foregår i Jylland og på Fyn, og nu går de tre vestdanske vækstfora sammen om at styrke hinandens virksomheder samt erhvervsudviklingen på tværs af regionsgrænserne.

Sidste år anbefalede OECD regionerne at samle kræfterne i specialiserede klynger ud fra regionale styrkepositioner.  Nu er der kommet et endnu tættere samarbejde mellem de tre regionale vækstfora i Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland.

De tre regioner har mange af de samme udfordringer. De har eksempelvis alle brug for at opkvalificere arbejdskraften. Men der er også forskelle – de har forskellige styrkepositioner og kompetencecentre, som virksomheder fra naboregionerne kan få glæde af.

Det tværregionale samarbejde glæder formand for Syddansk Vækstforum Carl Holst (V):

- Vi har allerede klart definerede specialer i klynger, og ved at invitere naboerne inden for kan vi skabe endnu stærkere synergieffekter. For eksempel er vi i Syddanmark stærke på velfærdsteknologi og energiområdet, mens Midtjylland og Nordjylland har særlige styrker på blandt andet fødevare- og fiskeriområdet. Kunsten bliver nu at samarbejde, så virksomhederne udnytter de etablerede klynger på kryds og tværs af regionsgrænser. På den måde kan midt- og nordjyske virksomheder få gavn af den viden og de specialer, som vores tre klynger har i Odense, Esbjerg og Sønderjylland. Og omvendt kan syddanske virksomheder udnytte midt- og nordjyske specialer, siger han.

I Midtjylland hæfter man sig ved, at samarbejdet vil bakke op om Midtjylland som hjemsted for den danske fødevareklynge, sådan som det er beskrevet i regionens partnerskabsaftale med regeringen. Derudover har Midtjylland lige som Syddanmark særlige styrker på energiområdet, og ifølge formand for Vækstforum for Region Midtjylland Bent Hansen kan det kun give fordele at øge samarbejdet på dette vigtige område, der står foran en gigantisk omstilling fra fossile til vedvarende energikilder.

Også hos formand for Vækstforum Nordjylland Ulla Astman (S) er der forventninger til samarbejdet og til den synergi, som de nordjyske kompetencer kan være med til at skabe:

- Vi har stor erfaring med at knytte erhvervslivet tæt sammen med stærke videninstitutioner som eksempelvis Aalborg Universitet. Den erfaring kan vi bruge til at få bredt forskningsbaseret viden ud til flere innovative projekter til gavn for de vestdanske virksomheder. Og vi har bevist, at det er en god opskrift på udvikling og vækst bl.a. inden for sundhedsteknologi og IKT, siger Ulla Astman og henviser til succesen i den nordjyske IKT-klynge BrainsBusiness, som er omdrejningspunkt for fortsat udvikling af IKT-baserede forretningsområder samt fortsat automatisering og digitalisering af virksomheders produktion.

Samarbejdsaftalen er godkendt i de tre vækstfora, og den udpeger otte områder, hvor samarbejdet skal styrkes:

Sundheds- og velfærdsinnovation, fødevarer, energi, kreative erhverv, kapital/iværksætteri, fremtidens industri, turisme og specialiserede analyser.

Yderligere oplysninger fås hos:

Regionsrådsformand og formand for Syddansk Vækstforum Carl Holst (V), Region Syddanmark, mobil 40 32 52 10

Regionsrådsformand og formand for Vækstforum for Region Midtjylland Bent Hansen (S), Region Midtjylland, mobil 40 31 37 07

Regionsrådsformand og formand for Vækstforum Nordjylland Ulla Astman (S), Region Nordjylland, mobil 30 23 64 54

APPFWU02V