Skip til primært indhold

Syddanmark skal rustes til kamp om fremtidens turister

Tilbagegang i antallet af udenlandske turister i Syddanmark skal vendes til fremgang. Især skal der satses på flere tyske turister og bedre kvalitet på flere områder, fremgår det af oplægget til stor turismekonference.

Der er allerede udsolgt til den store turismekonference i Fredericia den 21. oktober, hvor et af hovedbudskaberne til deltagerne er, at Syddanmark skal være en oplevelsesregion med internationalt anerkendte destinationer, der kan tiltrække flere turister til regionen.

Men konferencen bevæger sig også på det mere konkrete plan med præsentation af en ny vækstmodel for turismen i Syddanmark og udvalgte resultater af en analyse af den tyske feriehusturisme ved Vestkysten.

Feriehusanalysen bliver debatteret sammen med nordtyske erfaringer med udviklingen af feriedestinationer i Nordtyskland.

Skal finde fælles vej

De overordnede debatemner bliver dermed både, hvorvidt man i det syddanske har de rigtige rammer for at fastholde eksisterende og tiltrække flere nye turister – og hvilke tiltag, der skal til for at finde en fælles vej i den hårde kamp om at tiltrække fremtidens turister fra både ind- og udland.

Tal fra VisitDenmark viser, at man i Region Syddanmark sidste år oplevede en samlet tilbagegang på 1,7 procent i antal udenlandske turistovernatninger, mens Region Hovedstaden havde en vækst på over 7 procent. Danmark som helhed havde en mindre fremgang på 0,5 procent.

Der er dog også fremgang at spore på enkelte områder. Feriehusturisme-analysen dokumenterer eksempelvis, at der har der været en vækst på 7 procent i de tyske feriehusovernatninger fra 2010-12.

Men uagtet denne fremgang, er der et stort tysk potentiale, som ikke giver sig udslag i tilsvarende høj vækst i antal tyske overnatninger. Således har hele 2,4 mio. tyskere i målgruppen+18 år således i VisitDenmarks brandmåling 2013 udtrykt, at de ønsker at rejse til Danmark inden for det næste år.

Udviklingen bekymrer

De overordnede tal for turistudviklingen bekymrer da også Carl Holst (V), formand for regionsrådet i Region Syddanmark og formand for Syddansk Vækstforum.

- Turismen er af stor betydning for Syddanmark, både som erhverv og som en platform til at vise regionen frem. Derfor har Syddansk Vækstforum investeret massivt i udvikling af stærke destinationer. Desværre kan investeringerne endnu ikke måles i en markant fremgang i antallet af overnatninger. For at inspirere turismeudviklingen og skabe yderligere vækst i turismeforbruget og fremgang i overnatninger fra Tyskland og andre nærmarkeder, så samler vi nu de syddanske turismeaktører til turismekonference. Vi har brug for inspiration udefra, og derfor glæder det mig også, at programmet byder på oplæg fra vores tyske naboer, understreger Carl Holst.

Børnefamilieturisme i fokus

På konferencen, der foregår mandag den 21. oktober på Trinity Hotel og Konference Center på Færgevej i Fredericia fra kl. 09 til 16.00, præsenterer også foreningen FOMARS - der står for markedsføring af børnefamilieturisme i Syddanmark - resultaterne af sin støtte til markedsføringsprojekter, der skal tiltrække internationale turister til landsdelen.

Afslutningsvis er de fem syddanske destinationer Fyn, Lillebælt, Sønderjylland, Sydvestjylland og Legoland Billund Resort samt Visit Denmark og Videncenter for Kystturisme med til at debattere den præsenterede vækstmodel, de tyske erfaringer og den tyske udfordring for turismen i Syddanmark.

Konferencen henvender sig bredt til aktører fra turismeerhvervet, politikere og embedsfolk, der arbejder med turismeudvikling, og som er optaget af, hvordan man bedst ruster Region Syddanmark til fremtidens konkurrence om danske og internationale turister.

Over 120 deltagere er tilmeldt arrangementet, og mange er skrevet på venteliste til eventuelle ledige pladser.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Regionsrådsformand og formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst, telefonnr. 4032 5210

Udviklingskonsulent Malene Nordestgaard Laursen, mnl@rsyd.dk , telefonnr. 29201747

APPFWU01V