Skip til primært indhold

Nu er Nordfyns Kommunes sundhedshus taget i brug

Tirsdag 8. oktober overdrog kommunal- og regionalpolitikere nøglerne til Bogenses nye sundhedshus til de nye beboere.

Borgerne i Nordfyns Kommune kan se frem til en langt bedre oplevelse, når de i fremtiden skal i kontakt med sundhedsvæsenet.

Det var den samstemmende holdning hos de regional- og kommunalpolitikere, der tirsdag 8. oktober var mødt op for at ønske Bogense tillykke med byens nye sundhedshus.

- I Region Syddanmark tror vi på, at ved at samle flere sundhedsfaglige kompetencer, så får vi mere sundhed for pengene. Et bofælleskab som det her giver basis for tværfaglighed – og for at udnytte fælles funktioner. Det er der rigtig god mening i, sagde regionsrådformand Carl Holst (V), og takkede for det gode samarbejde med Nordfyns Kommune.

Borgmester i Nordfyns Kommune, Morten Andersen (V) var helt enig i, at samlingen af sundhedfunktionerne vil komme borgerne til gode:

- Sygdom kan som bekendt være begrundet i mange forhold, og behandlingstilbuddene favner mindst ligeså bredt. Ved at have sundhedspersonale med mange forskellige uddannelser og erfaringer samlet, tror jeg, at vi helt generelt får hævet overliggeren for sundhedsplejen, sagde han.

Mange sundhedstilbud

Sundhedsfunktionerne, der samles i det nye sundhedshus, tæller praktiserende læger, psykolog, jordemoder, hjemmesygeplejersker, en sygeplejeklinik, fysioterapi og den kommunale genoptræning.

- Mulighederne for tværfaglig sparring og samarbejde bliver udvidet. Og der er også effektiviseringsgevinster at hente i form af fælles støttefunktioner og faciliteter. Nu har vi fået en rigtig god basis for at udvikle sundhedstilbud, som skal skabe sammenhæng for patienterne og bedre patientforløb, sagde formand for Sundhedskoordinationsudvalget i Region Syddanmark, Bo Libergren (V).

Formanden for Nordfyns Kommunes sundhedsudvalg Anne-Lise Sievers (SF) hæftede sig ved nærheden i de nye sundhedstilbud.

- Sundhedshuset bliver den nye platform for det nære sundhedsvæsen. Det vil give en synergieffekt og mulighed for helt nye samarbejdsrelationer, når så mange faggrupper arbejder side om side med behandling og sundhedsfremme, sagde hun.

Arbejdet med at gøre sundhedshuset i Bogense klar til indflytning begyndte 8. februar 2013, og nu, præcis otte måneder senere, er huset altså taget i brug.

Fakta

Det nye 1.500 kvadratmeter store sundhedshus i Bogense samler både de kommunale og de regionale sundhedstilbud under samme tag.
Sundhedshuset holder til i de bygninger, der tidligere husede plejehjemmet Solgården.
Etableringen af sundhedshuset har kostet ca. 11 mio. kr.
Sundhedshusets tilbud omfatter lægepraksis, jordemoderkonsultation, sygeplejen, hjemme- og sundhedsplejen, fysioterapi, genoptræning og en praktiserende psykolog.  

Yderligere oplysninger

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, mobil 4032 5210

Formand for Sundhedskoordinationsudvalget Bo Libergren (V), Region Syddanmark, mobil 2920 18002920 1800 , Region Syddanmark

Borgmester Morten Andersen (V), Nordfyns Kommune, mobil 4040 2447

Formand for sundhedsudvalget Anne-Lise Sievers (SF), Nordfyns Kommune, mobil 4019 1637

APPFWU02V