Skip til primært indhold

Fornuftig start på udredningsgaranti

Sygehusene i Region Syddanmark har formået at løfte opgaven, efter udredningsgarantien er trådt i kraft.

Patienter i hele landet fik for knap to måneder siden en ny rettighed. Fra 1. september 2013 har patienter i Danmark nemlig haft ret til udredning inden for én måned, og det har efterladt et øget pres på de syddanske sygehuse, men sygehusene har formået at løse opgaven.

Forbedrede vilkår i syd

I Region Syddanmark fik patienterne oven i købet forbedrede rettigheder, da regionen besluttede, at patienter, der ikke kan udredes eller få en plan for udredning, kan blive behandlet på private sygehuse. Først tilbydes de dog at blive udredt på ét af regionens andre sygehuse.

I løbet af september og oktober er 92 patienter er blevet behandlet på et andet sygehus end det først valgte. 18 patienter er blevet behandlet på et privatsygehus.

Nogle patienter har ønsket at blive behandlet på én specifik afdeling, selvom ventetiden er mere end 30 dage - dermed har de valgt ikke at benytte deres rettighed.

- Jeg er glad for, at sygehusene og vores setup formår at tackle den enorme udfordring, som udredningsgarantien er. Det handler om at få tingene til at fungere og give patienterne rimelige vilkår, og det synes jeg, vi har formået, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Region Syddanmark udreder hver måned mere end 20.000 patienter.

Målsætninger skal hjælpe de syddanske sygehuse

For at skærpe indsatsen på sygehusene har Region Syddanmark, udover patienternes mulighed for at blive behandlet på et samarbejdssygehus eller privatsygehus, sat målsætninger, der skal sikre, at regionen kan overholde udredningsgarantien.

Målsætningerne er, at afdelingerne på regionens sygehuse afsender en indkaldelse til undersøgelse senest to dage efter, de har modtaget henvisningen. (Loven kræver blot, at afdelingerne indkalder patienten inden for otte dage.) Derudover er målsætningen, at alle patienter kommer til en undersøgelse inden for 14 dage.

Fakta:

Region Syddanmarks model ser således ud:

1. Henvisning modtages fra den praktiserende læge

(Senest 2 dage senere)

2. Indkaldelsesbrev afsendes til patienten

(Senest 12 dage senere)

3. Patienten undersøges

- (Hvis det sygehus, som patienten er henvist til, ikke kan leve op til garantien, tilbyder regionen, patienter der ønsker det, udredning på en anden afdeling i regionen.)

- (Hvis det ikke er muligt at finde en afdeling i regionen, hvor patienten kan udredes, så tilbyder regionen, at patienterne kan blive udredt på et samarbejdssygehus eller privathospital.)

(Efter en måned)

4. Deadline for udredning eller plan for udredning

Yderligere informationer:

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, mobil 4032 5210
Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, mobil 2946 7125

APPFWU02V