Skip til primært indhold

Psykiatrien i Syddanmark gør klar til at smide bæltet væk

Med udsigt til 20 millioner kroner fra satspuljemidlerne gør Region Syddanmark nu klar til at omsætte de politiske ambitioner indenfor psykiatrien til handling. Det betyder blandt andet, at regionen vil gå i gang med forsøg med bæltefri, tvangsfri afdelinger og andre indsatser, der skal nedbringe tvang.

Færre bæltefikseringer og mindre tvang i behandlingen.

Det er, hvad patienterne på de psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark kan se frem til, efter satspuljeforliget for 2014-2017 i dag blev meldt ud.

Satspuljeforliget giver 400 millioner kroner til en lang række nye indsatser indenfor særligt psykiatrien i hele landet over fire år, og i Region Syddanmark betyder det, at psykiatrien nu endelig får mulighed for at lave forsøg med bæltefri, tvangsfri afdelinger:

- Set med regionens briller løser satspuljeforliget ikke problemerne med tvang i psykiatrien. Langt fra. Men det giver os nogle konkrete og ambitiøse mål at arbejde videre med, og det har psykiatrien længe trængt til. Derfor er vi naturligvis også klar til at tage udfordringen op, og gøre ord til handling, siger Carl Holst (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark.

Læger bør tænkes mere ind

Ud over, at Region Syddanmark nu vil gå i gang med at planlægge, hvordan forsøgene med bæltefri, tvangsfri psykiatriske afdelinger kan føres ud i livet, noterer Carl Holst sig også, at satspuljeaftalen lægger op til, at kommunernes akutte indsats overfor psykiatriske patienter
også skal opprioriteres.

- Der er ingen tvivl om, at en styrket, opsøgende indsats fra kommunernes side vil føre til færre indlæggelser og dermed også mulighed for mindre tvang, siger Carl Holst og tilføjer:

- I den sammenhæng kunne jeg dog derfor godt have ønsket, at man i fordelingen af satspuljemidlerne tænkte de praktiserende læger mere med ind. De praktiserende læger spiller en afgørende rolle i forhold til den opsøgende indsats og kontakten med den enkelte psykiatriske patient.

Region Syddanmark forventer, at regionen på årsbasis vil få omkring 20 millioner kroner af satspuljemidlerne. Midlerne skal fordeles i 16 puljer og kun seks millioner kroner bliver permanente efter 2017, hvor aftalen udløber.

Yderligere oplysninger:

Carl Holst (V), formand for regionsrådet, Region Syddanmark, mobil 4032 5210
Jacob Stengaard Madsen, psykiatri- og socialdirektør, mobil 2920 1020

APPFWU02V