Skip til primært indhold

Arbejdsglæden er i top i Region Syddanmark

Knap ni ud af ti af de ansatte i Region Syddanmark er glade for deres arbejde. Det viser undersøgelse, der måler tilfredsheden med arbejdspladsen blandt de godt 26.000 ansatte.

I MedarbejderTilfredshedsUndersøgelse, MTU, skulle de ansatte i hele regionen på en skala på 1 til 5 angive, hvor enige de er i en række forskellige udsagn.

Hovedresultaterne viser, at arbejdsglæde fortsat scorer højt med et snit på 4.1 for organisationen som helhed.

Høj social kapital

På området ”social kapital”, der handler om oplevelsen af tillid, retfærdighed og samarbejde mellem kolleger, nærmeste ledelse og den overordnede ledelse, er denne samlet set vurderet til 3,8, hvilket er på samme niveau som sidste år.

- Vi ved, at der bliver arbejdet meget med den sociale kapital rundt omkring på vores arbejdspladser. Det, at vores medarbejdere er glade for at være her, tror vi kan mærkes hos patienter, borgere og kunder, og det er et rigtig godt udgangspunkt for vores indsats, siger regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Opmærksomme på forskelle

Målingen af social kapital dækker naturligvis også over nogle udsving, hvor den samlet set vurderes højest i regionshuset i Vejle inkl. satellitter og hos Sygehus Lillebælt, begge med en score på 3,9.

Regionsdirektør Mikkel Hemmingsen er opmærksom på forskellene.

- Dykker vi længere ned i besvarelserne på både afdelings- og afsnitsniveau, vil der være flere udsving. Det er også her indsatsen gør en forskel, og hvor arbejdet med at gøre vores arbejdsplads til et godt sted at være foregår løbende, siger Mikkel Hemmingsen.

Han understreger med tilfredshed, at årets MTU-rapport for Region Syddanmark overordnet viser en arbejdsplads med et højt engagement, gode kollegiale forhold og et klart billede af kerneopgaverne for de ansatte.

Flotte svarprocenter

MTU-resultaterne viser fortsat en flot fremgang i den generelle svarprocent for undersøgelsen fra 78 procent sidste år til 80 procent, og den største procentvise fremgang i deltagelsen ses blandt de ansatte i de sociale/socialpsykiatriske centre og psykiatrien.

- Vi er glade for den store deltagelse, da den giver enhederne og de enkelte afdelinger og afsnit et godt grundlag for at følge op på og forbedre indsatsen på udvalgte områder, forklarer projektleder bag MTU-undersøgelsen, Tina la Cour, HR Personaleudvikling.
 

For yderligere oplysninger kontakt regionsdirektør Mikkel Hemmingsen, tlf.nr. 2920 1975

APPFWU02V