Skip til primært indhold

Nærbane-projekt vil løfte Vestbanen

Region Syddanmark glæder sig over, at en nærbane mellem Ribe og Oksbøl er rykket tættere på. Med over 100.000 potentielle brugere vil den blive et reelt alternativ til bilen for studerende og arbejdstagere i det syd- og vestjyske.

I denne uge var en delegation fra Esbjerg og Varde kommuner sammen med repræsentanter fra Sydtrafik og Region Syddanmark til møde med transportministeren for at drøfte perspektiverne i nærbaneprojektet Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl. Projektet handler om at binde tre jernbanestrækninger sammen i ét fælles net.

- Det var et rigtig godt møde, hvor ministeren tog positivt imod planerne. Skinnerne ligger der jo i forvejen, så det er relativt let og billigt at binde byerne langs strækningen bedre sammen, end det er tilfældet i dag, siger regionsrådsmedlem Karsten Uno Petersen (S), der var Region Syddanmarks repræsentant ved mødet.

Transportminister Henrik Dam Kristensen fik på mødet forelagt en screeningsrapport fra Cowi, som de to kommuner og Sydtrafik står bag. Ikke alene viser rapporten, at det vil give et løft til den kollektive trafik – der er også tale om en samfundsmæssig god forretning, fordi anlægsomkostningerne er lave og udbyttet højt. Passagerantallet ventes nemlig at stige med mindst 35 pct. til over en halv million rejsende om året.

- Når vi har en særlig regional interesse i projektet, er det fordi nærbanen er tænkt sammen med Vestbanen, og fordi et fælles net vil skabe et fordelagtigt alternativ til bilen. Nærbanen vil dermed også bidrage til den regionale målsætning om at gå forrest, når det gælder mindre udledning af CO2, tilføjer Karsten Uno Petersen.

Stort løft til togtrafikken

Det vil koste ca. 25 mio. kr. at udrulle første etape, der involverer etablering af en helt ny station i bydelen Jerne i det østlige Esbjerg. Her ligger flere uddannelsesinstitutioner – bl.a. Syddansk Universitet – som i de kommende år venter at udbyde op mod 1.000 flere studiepladser.

- En ny station i Jerne vil give et kolossalt løft til togtrafikken i det syd- og vestjyske. Samtidig ved vi, at langt de fleste pendlere foretrækker toget frem for bussen. Så vi bakker fuldt og helt op om nærbanen, siger Karsten Uno Petersen.

Stationen i Jerne kan stå færdig i 2015 eller 2016, hvis ministeren giver grønt lys til nærbanen. Der bor i alt ca. 100.000 i de fem byer langs den kommende nærbane. 

APPFWU01V