Skip til primært indhold

Stærke lærere hjælper sårbare unge

Der skal tages bedre hånd om de sårbare elever på syddanske ungdomsuddannelser. Derfor giver Region Syddanmark nu støtte til at opbygge gode relationer mellem lærere og elever og udvikle en plan for, hvordan man håndterer mistrivsel.

Lærerne på de syddanske ungdomsuddannelser skal fremover være bedre klædt på, når de møder børn og unge, der ikke har det godt i klassen. En dygtig underviser, som er bevidst om sin egen faglighed og forholdet til eleven, har nemlig flere ressourcer til at støtte og hjælpe den unge videre i uddannelsessystemet.

Et nyt projekt ”Professionelle relationer rykker” vil derfor arbejde målrettet på at forbedre lærer-elev-relationerne på de syddanske ungdomsuddannelser. Skoler fra hele regionen er gået sammen om projektet, som regionsrådet i Region Syddanmark på sit møde 29. april 2013 valgte at støtte med godt 5,1 mio. kr. fra uddannelsespuljen.

Kogebog over relationer

- Mistrivsel i form af personlige eller psykiske problemer er en af de største barrierer for, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Derfor skal vi blive bedre til at støtte de sårbare unge, og det gør vi med det nye projekt. Jeg er overbevist om, at vi nu tager fat om problemets kerne og får resultater, der rykker, siger Lasse Krull (K), formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark.

Projektet vil bl.a. udvikle en ”kogebog” med gode øvelser, der kan forbedre forholdet mellem lærere og elever, og udarbejde en beredskabsplan for, hvordan man kan støtte sårbare unge på regionens uddannelsesinstitutioner.

Mistrivsel på dagsordenen

En undersøgelse fra efteråret 2012 viser, at ca. 25 pct. af de syddanske unge, der ikke går videre efter folkeskolen eller falder fra en ungdomsuddannelse inden for det første år, angiver personlige problemer som en væsentlig årsag.

Regionsrådet og parterne bag Syddansk Uddannelsesaftale har derfor valgt at gøre mistrivsel til et særligt indsatsområde. Det nye projekt er udsprunget af en tværfaglig arbejdsgruppe under Syddansk Uddannelsesaftale, som er kommet med løsningsforslag til, hvordan man bedst øger trivslen blandt eleverne på ungdomsuddannelserne.

Hjælp fra fodboldklub

Ud over ”Professionelle relationer rykker” modtog tre andre projekter støtte fra uddannelsespuljen på regionsrådsmødet.

Et af dem vil styrke de unges faglige og sociale forudsætninger for at gennemføre en erhvervsuddannelse, med konkret udgangspunkt i snedkeruddannelsen. Et andet projekt vil udvikle en app, som via spil og fraværsregistrering skal sætte fokus på frafald. Og sidst men ikke mindst vil et projekt – med hjælp fra en professionel fodboldklub – integrere skole, hjem og fritidsliv og på den måde lette overgangen mellem folkeskole og ungdomsuddannelse for frafaldstruede elever.

Du kan læse mere om uddannelsespuljens projekter på regionens hjemmeside

Yderligere oplysninger fås hos:

Udvalgsformand Lasse Krull (K), Udvalget for Regional Udvikling, Region Syddanmark, mobil 4074 4599

Vicedirektør Anita Bisgaard, Region Syddanmark, mobil 2920 1724

APPFWU02V