Skip til primært indhold

Regionen: Støtter vækst-indsats i Odense

Regionsrådsformand Carl Holst (V) støtter initiativet ”Odense Business Task Force”, der skal komme med idéer til vækst. Initiativet bakker godt op om regionens fokuserede vækst-politik.

Det glæder regionsrådsformand Carl Holst (V), at Odense på denne måde tager sit ansvar for at sætte gang i hjulene alvorligt. For i det OECD-review, som regionen har fået udarbejdet, ser det dystert ud for Fyn. Således ligger indkomstniveauet, befolkningstilvæksten og uddannelsesniveauet på Fyn under landsgennemsnittet, og tallene viser også, at Fyn har svært ved at holde på de højtuddannede.

- I Region Syddanmark har vi længe arbejdet på at tackle udfordringerne med stagnerende produktivitetsvækst og mangel på arbejdskraft i det syddanske. Med Odense-initiativet ser vi frem til, at der skabes endnu stærkere opbakning til de initiativer, vi har taget i regionen, siger Carl Holst.

Fokus på arbejdspladser

Initiativerne ligger blandt andet inden for områderne velfærdsteknologi, byggeri, energi, talentudvikling og turisme og satser på at skabe så mange arbejdspladser som muligt.
Konkret understøttes Fyns klare styrkeposition på sundheds- og velfærds¬innovationsområdet med erhvervsklyngen Welfare Tech og Syddansk Sundhedsinnovation i Odense. En større del af regionens syddanske satsning på energiområdet forankret hos fynske parter, og Syddansk Vækstforum netop afsat en pulje på 10 mio. kr. til en særlig indsats for fastholdelse af produktion gennem automatisering. Desuden sørger en talentsatsning for at tiltrække de rette medarbejdere.

Fokuseret indsats

Region Syddanmark arbejder også for, at Fyn turistmæssigt skal være en destination, som er kendt nationalt og internationalt for eventyrlige oplevelser og unikke former for kystturisme.
- I Region Syddanmark gør vi en samlet og fokuseret indsats for at styrke vækst og udvikling og skabe arbejdspladser, og vi stiller os til enhver tid til rådighed med højt kvalificeret analysekapacitet og sparring om vækstmodeller for fx Odense Kommune, som har taget det gode initiativ med ”Odense Business Task Force”, slår Carl Holst fast.

APPFWU01V