Skip til primært indhold

Region Syddanmark forventer at lægerne arbejder videre

Region Syddanmark forventer ikke, at opsigelsen af aftalen med de praktiserende læger får konsekvenser for lægedækningen før tidligst september.

Syddanske borgere skal fortsætte med at kontakte deres egen læge, også selvom Danske Regioner har opsagt aftalen med Praktiserende Lægers Organisation.

Aftalen har nemlig et tre måneders opsigelsesvarsel, og det betyder, at lægerne er forpligtet til at behandle og tilse patienter som sædvanligt indtil september.

- Borgerne skal gøre, som de altid har gjort og ringe til lægen, hvis de har behov for lægehjælp. Vi har fuld tillid til, at de praktiserende læger opfylder deres forpligtelser og fortsat behandler patienter som hidtil, siger Frank Ingemann Jensen, der er afdelingschef i praksisafdelingen i Region Syddanmark.

Danske Regioner har opsagt aftalen med Praktiserende Lægers Organisation, da de praktiserende læger ikke har vist forhandlingsvilje i forbindelse med indgåelsen af en ny aftale.

Forberedt på uventede

Såfremt de praktiserende læger imod forventning helt eller delvist vil ophøre med at behandle patienter, vil regionen opstille et alternativt beredskab, som vil kunne tage sig af de akutte behov.

- Hvis det utænkelige skulle ske, at lægerne ikke lever op til de tre måneders opsigelsesvarsel, som ligger i overenskomstaftalen, så vil sygehusene træde til og hjælpe dem, der har behov for det, siger Frank Ingemann Jensen.

Uenighed om flere ting

Danske Regioner og de praktiserende læger er uenige om nogle væsentlige punkter i den nye overenskomst.

Regionerne vil blandt andet have mulighed for at beslutte, hvor der skal ligge lægehuse, så yderområder kan blive dækket af praktiserende læger. Ligesom regionerne ønsker, at patienterne skal kunne komme i kontakt med de praktiserende læger fra klokken 8-16 på hverdage.

Derudover vil regionerne kræve mere og bedre dokumentation fra lægerne for deres arbejde med patienterne, og også have lægepraksissen drevet mere effektivt.

Yderligere informationer:

Afdelingschef Frank Ingemann Jensen, Praksisafdelingen, Sundhed, Region Syddanmark, mobil 2920 1381

APPFWU02V