Skip til primært indhold

Karsten Uno Petersen ny præsident for europæisk sundhedskomité

Regionsrådsmedlem Karsten Uno Petersen er valgt til formand for social- og sundhedskomiteen i sammenslutningen af europæiske regioner - AER.

Ved et møde i sammenslutningen af europæiske regioner er det socialdemokratiske regionsrådsmedlem Karsten Uno Petersen i dag blevet valgt til formand for sammenslutningens komité for sundhed og sociale anliggender. Og da komiteen hører hjemme i Strasbourg er den officielle titel ikke bare formand, men præsident.

- Selvom sundhedsområdet ifølge EU-traktaten er et nationalt anliggende, oplever vi, at EU blander sig mere og mere i sundhedsspørgsmål. For at kunne påvirke den politiske proces omkring disse spørgsmål i EU kræver det, at vi arbejder på mange fronter og i mange fora. Sammenslutningen af europæiske regioner er ét af de fora, hvorfra vi kan gøre vores indflydelse gældende, og formandsposten i sundhedskomiteen giver mig selvfølgelig en god platform for dette arbejde, siger Karsten Uno Petersen, der hellere vil kaldes formand.

Har hidtil været næstformand

Regionsrådsmedlem Karsten Uno Petersen, der bor i Gredstedbro i Esbjerg kommune, har hidtil været næstformand for komiteen for sundhed og sociale anliggender.Karsten Uno Petersen har især tre områder, han vil prioritere i sit arbejde for sundhedskomiteen.

Det første er modernisering af de europæiske sundhedsvæsener. Her vil han blandt andet arbejde for elektroniske patientjournaler og udbredelsen af mere velfærdsteknologi.

Det andet er at skabe mere lighed i sundhedsvæsnerne, så alle borgere får gavn af de tilbud, der er, uanset sygdom, indkomst og uddannelse.

Og endelig vil Karsten Uno Petersen som det tredje arbejde på at skabe flere netværk indenfor det europæiske sundhedsområde, blandt andet at etablere et samarbejde med eksempel vis FN’s sundhedsorganisation WHO.

Karsten Uno Petersen er også medlem af EU's regionsudvalg, hvor han sidder som repræsentant for Danske Regioner.

Regionernes og kommunernes talerør

Regionsudvalget er populært sagt regionernes og kommunernes talerør i EU. Udvalget har høringsret på en række politikområder i den europæiske beslutningsproces og består af 344 regionalt og lokalt folkevalgte repræsentanter fra EU´s 27 medlemslande. Herfra har han også arbejdet på at påvirke sundhedspolitikken i EU – blandt andet som ordfører på patientrettighedsdirektivet.

Karsten Uno Petersen er 63 år og har været socialdemokratisk medlem af det syddanske regionsråd siden regionens start i 2007.

Han er blandt andet medlem af regionens forretningsudvalg, sundhedsudvalget og udvalget for regional udvikling.

Fakta om Assembly of European Regions (AER):

AER er med omkring 250 medlemmer en af Europas største sammenslutninger af regioner. Organisationen arbejder for at fremme regionalisering i Europa og fremme regionernes interesser i forhold til de europæiske institutioner. Organisationen arbejder gennem tre komiteer: 1. Regional udvikling, 2. Sundhed og sociale anliggender og 3. Uddannelse og kultur.

Region Syddanmark deltager i AER-regi i bestyrelserne i Komité 1 for Regional udvikling og Komité 2 for Sundhed og sociale anliggender. Regionsrådet har udpeget Preben Jensen (V) og Karsten Uno Petersen (S) til Komité 1, og Karsten Uno Petersen og Bo Libergren (V) er udpeget til Komité 2.

De to komiteer afholder hvert år to fællesmøder og sammen med fællesmøderne holdes der typisk også en tematisk konference.

Yderligere oplysninger

APPFWU01V