Skip til primært indhold

Fødeplan er kommet godt i gang

Region Syddanmark vedtog i 2010 en ny fødeplan, og to år efter indførelsen er kvaliteten i fødselsforløbene blevet betydeligt bedre.

Der findes næppe større øjeblikke i livet end fødslen. Forventningerne inden fødslen, forløsningen og glæden, når barnet er kommet til verden og uroen og usikkerheden, når hverdagen skal hænge sammen med en baby. Det er store følelser, der er i spil.

Måske derfor blev Region Syddanmarks fødeplan mødt med skepsis, da den blev lanceret i 2010. Skeptikerne gav udtryk for, at de frygtede, at de fødende kvinder ville blive udskrevet for tidligt, og at barn og mor ofte skulle genindlægges.

Heldigvis viser en evaluering, at fødeplanen har højnet kvaliteten i fødselsforløbene, samarbejdet mellem de praktiserende læger, fødeafdelingerne og de kommunale sundhedsplejersker er blevet bedre, og at antallet af genindlæggelser kun er steget minimalt.

Landsdækkende undersøgelse bekræfter evaluering
De resultater bliver understreget af en landsdækkende undersøgelse blandt fødende i Danmark fra april, der rangerer Region Syddanmark helt i top og viser, at de fødende er trygge, når de bliver udskrevet.

- Hvis man skal skabe udvikling og bedre resultater, så kræver det nogle gange, at man tør tage svære beslutninger. Det gjorde vi med fødeplanen, og det viser sig nu, at vores beslutning var rigtig, siger sundhedsudvalgsformand Poul-Erik Svendsen (S).

Evalueringen blev fremlagt på regionsrådsmødet 27. maj.

Forberedelse til fødslen og tryghed ved udskrivelse

Ændringerne i fødeplanen betød blandt andet, at raske gravide som udgangspunkt skal føde ambulant – det vil sige, at de bliver udskrevet inden for 24 timer efter fødslen. Det skabte en frygt for, at antallet af genindlæggelser ville stige, men evalueringen viser, at det kun er steget med et enkelt procentpoint fra seks til syv fra 2010 til 2012.

Til gengæld er antallet af ambulante fødsler steget fra 30 procent til 36 procent i samme tidsperiode. Det har frigivet midler til at hjælpe fødende, der har specielle behov, og til at sikre bedre forberedelse og opfølgning efter fødslen til alle.

- Jeg vil gerne takke personalet på fødeafdelingerne, de praktiserende læger og sundhedsplejerskerne for, at fødeplanen fungerer så godt. De gør et kæmpe arbejde for at forberede forældrene på fødslen og tiden efter, og det betyder uendeligt meget for, hvor trygge forældrene føler sig, siger Poul-Erik Svendsen.

Fokus på fire områder

Evalueringen har fokuseret på fire områder; hvordan de ambulante fødsler har udviklet sig siden fødeplanens indførelse, hvordan de nyoprettede hjemmefødselsordninger fungerer, om der er behov for at udbyde privat hjemmefødselsordning - samt om hvorvidt der skal justeres yderligere på antallet af jordemoderkonsultationer.

Det første fokuspunkt med de ambulante fødsler har vist sig at udvikle sig positivt. Det samme gælder de nye hjemmefødselsordninger, der er velfungerende, og evalueringen peger på, at der ikke er grundlag for at oprette private hjemmefødselsordninger, da der er meget få hjemmefødsler.

Jordemoder i nærområdet

Det har været drøftet, om der skulle nedlægges jordemoderkonsultationer i Give og Ølgod, hvor antallet af gravide er faldet. Regionsrådet har imidlertid besluttet, at de nuværende 29 konsultationssteder skal opretholdes, så der er mulighed for at gå til jordemoder i nærområdet. 

Yderligere informationer:

Sundhedsudvalgsformand Poul-Erik Svendsen, Region Syddanmark, 

Direktør Per Busk, Sundhed, Region Syddanmark, mobil 2172 6687

Afdelingschef Mads Christian Haugaard, Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet, Region Syddanmark, mobil 2920 1984

Kontaktperson

APPFWU01V