Skip til primært indhold

Uddannelsesniveauet tager et hop i Syddanmark

Nye tal viser, at flere syddanske unge får en uddannelse de kommende år, og at landsdelen klarer sig godt i forhold til landsgennemsnittet. Det kræver dog stadig en særlig indsats at få drengene med.

Syddanmark kan se frem til flere veluddannede borgere de kommende år. Ifølge en ny opgørelse fra Ministeriet for Børn og Undervisning tager uddannelsesniveauet i Syddanmark således et fint hop på flere procentpoint i forhold til tidligere prognoser.

Om 25 år forventer ministeriet, at 92,4 pct. af de unge syddanskere, som forlod 9. klasse i 2011, har opnået mindst en ungdomsuddannelse, mens 59,2 pct. har opnået en videregående uddannelse. Det ligger lidt over landsgennemsnittet, hvor 92,1 pct. af de unge forventes at få en ungdomsuddannelse, mens 59,1 pct. får en videregående uddannelse.

- Jeg glæder mig meget over den positive udvikling på uddannelsesområdet. Tallene vidner om, at mange års arbejde for at få flere unge i uddannelse nu bærer frugt. Uddannelse er nøglen til fremtidens arbejdsmarked, og vi skal fortsat prioritere det højt i regionen og kommunerne, siger Lasse Krull (K), formand for Region Syddanmarks Udvalg for Den Regionale Udviklingsplan.

Drengene sakker bagud

Mens den nye såkaldte profilmodel fra Undervisningsministeriet giver grund til generel optimisme, er der stadig et stort arbejde at gøre for parterne bag Syddansk Uddannelsesaftale. Da der er tale om en fremskrivning, skal indsatsen fastholdes og styrkes for at komme i mål.

Desuden viser tallene, at der skal gøres en ekstra indsats for drengene. Især når det kommer til at tage en videregående uddannelse, sakker drengene bagud. 52,3 pct. af de syddanske drenge forventes at få en videregående uddannelse, mod hele 66,7 pct. af pigerne. Altså en forskel på ca. 14 procentpoint. 

- I Syddanmark har vi besluttet, at der skal gøres en særlig indsats for drengene de kommende år, og tallene bakker op om den vurdering. Formår vi at løfte drengene, gerne via en styrkelse af erhvervsuddannelserne, kan vi nå rigtig langt i forhold til vores målsætninger på uddannelsesområdet, siger Lasse Krull.

I Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan for 2014-2015 lægges der op til at fokusere benhårdt på to områder; børns og unges forudsætninger fra grundskolen samt drengenes vej igennem uddannelsessystemet. Allerede nu har flere tværregionale projekter, der skal hjælpe drengene, søgt om støtte fra Region Syddanmarks uddannelsespulje. Hvilke projekter der modtager støtte, besluttes på regionsrådsmødet i september.

Yderligere oplysninger fås hos:

Udvalgsformand Lasse Krull, Udvalget for Den Regionale Udviklingsplan, mobil 4074 4599

Chefanalytiker Carsten Ulstrup, Region Syddanmark, mobil 2920 1997

APPFWU02V