Skip til primært indhold

Region Syddanmark arbejder på beredskab

Region Syddanmark er i fuld gang med at etablere et beredskab, hvis de praktiserende læger i regionen gør alvor af deres udmelding om at aflevere ydernumrene. Hvis regionen skal kunne nå at etablere regionsklinikker til 1. januar 2014, skal regionen allerede nu varsle de medarbejdere, der skal være en del af beredskabet.

Region Syddanmarks borgere kommer ikke til at stå uden lægehjælp, hvis de praktiserende læger i regionen gør alvor af deres udmeldinger om at aflevere deres ydernumre. Da borgerne fremover kan risikere at skulle betale for deres lægebesøg, er regionerne forpligtet til at oprette et gratis praksistilbud. Og planerne med at etablere et alternativ er allerede i fuld gang.

- Vi forsøger nu at udvise rettidig omhu og forberede os på, at lægerne måske gør alvor af deres trusler. Det er selvsagt en meget stor opgave, som lægerne har tvunget os ud i, men vi forsøger at løse den, så vi kan løfte de mest presserende opgaver, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Men selvom planerne nu er sat i gang, så maner regionsrådsformanden til besindighed.

- Jeg håber meget, at lægerne ikke fastholder, at de vil aflevere deres ydernummer, så vi kan finde en fælles løsning og fortsætte det gode samarbejde, som vi historisk set har haft i Region Syddanmark, siger Carl Holst.

Visitation er første skridt

Hvis lægerne afleverer deres ydernummer, vil Region Syddanmark i første omgang oprette en telefonvisitation, der kan henvise patienterne til behandling på sygehusenes ambulatorier. Derfor er regionen allerede nu i gang med at underrette personale, der kan bemande visitationen.

Regionale klinikker kan danne rygrad

Region Syddanmark er dog ved at afklare, om det er muligt at gøre brug af regionens uddannelseslæger. Det er læger, som er ved at videreuddanne sig til at blive praktiserende læge.

Deres uddannelse vil alt andet lige lide skade af den reducerede tilgang af patienter til lægepraksisser, der ikke er tilmeldt den offentlige sygesikring. Som et alternativ vil regionen benytte dem og oprette syv regionsklinikker pr. 1. januar 2014, hvor de syddanske borgere, der har mest brug for hjælp, kan få behandling.

Forudsætningen for dette er, at Sundhedsstyrelsen kan godkende den uddannelsesplan for lægerne, som regionen har fremsendt til styrelsen.

- Vi er ved at undersøge, hvordan vi får det bedste beredskab for vores patienter, og det inkluderer altså en løsning, hvor vi benytter os af uddannelseslægerne. På den måde får borgerne den bedst mulige hjælp, og uddannelseslægerne får den bedst mulige uddannelse, siger sundhedsdirektør i Region Syddanmark Jens Elkjær.

Det er endnu ikke fastlagt, hvor i regionen klinikkerne skal ligge, men Sønderborg, Haderslev, Grindsted, Fredericia, Nyborg, Ringe og Faaborg er i spil.

Regionsklinikkerne vil fungere som en almindelig lægepraksis, og de vil blive suppleret af de klinikker, hvor lægerne har valgt at fortsætte samarbejdet med regionerne. Derudover vil klinikkerne kunne trække på sygehusenes fælles akutmodtagelser, hvis der er behov for det.

Sygehusene bliver vigtige
Klinikkerne skal drives dels af uddannelseslæger, der er ansat af regionen og speciallæger på sygehusene. Det kommer til at dreje sig om cirka 200 læger og 400 sygeplejersker, lægesekretærer, sosu-assistenter og bioanalytikere fra både det somatiske og psykiatriske område.

- Det her bliver ikke nogen let opgave, men vi tager den på os. Det kommer til at kræve meget af vores medarbejdere på sygehusene, og jeg er godt klar over, at det bliver en stor omvæltning, men vi har en pligt til at tage vare på de patienter, der har mest brug for det, siger sundhedsdirektør Jens Elkjær.

De berørte medarbejderne vil over den kommende tid blive varslet, hvis de skal være en del af det nye setup.

Fortsat hjælp døgnet rundt

Planen er, at borgerne i regionen efter 1. januar 24 timer i døgnet vil kunne ringe til det nuværende vagtlægenummer for at blive visiteret til den rigtige hjælp, hvad enten det er regionsklinikkerne, skadestuen, speciallægen eller eksempelvis fysioterapeuter.

Visitationen vil blive placeret på de fire sygehusenheder. Der vil sidde specialuddannede sygeplejersker klar til at tage imod opkaldene, og de vil have mulighed for at vende eventuelle spørgsmål med læger, der er klar som backup

Regionsklinikkerne vil være åbne i dagstid fra klokken 8-16, mens patienterne efter klokken 16 vil blive henvist til de fælles akutmodtagelser.

Stop før 1. januar

De praktiserende læger har flere steder givet udtryk for, at de vil stoppe med at arbejde før 1. januar 2014, men den situation tror sundhedsdirektøren i Region Syddanmark ikke på.

- Jeg kan umuligt forestille mig, at lægerne vil begå aftalebrud og sandsynligvis også lovbrud og stoppe med at arbejde før 1. januar, men hvis de gør, så må vi på vores sygehuse drosle ned for de aktiviteter, der ikke er bydende nødvendige for vores patienters liv og velfærd, fastslår Jens Elkjær.

Forlængelse baggrund for aflevering

Striden bunder i, at Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation ikke kunne blive enige om en overenskomst. Derfor valgt Danske Regioner at opsige aftalen. Siden da har regeringen fremlagt et lovforslag, der forlænger overenskomsten til 2014 og efterfølgende har en stor del af de praktiserende læger indikeret at de vil aflevere deres ydernummer.

Yderligere information:

Carl Holst, Regionsrådsformand (V), Region Syddanmark, mobil 4032 5210
Jens Elkjær, Sundhedsdirektør, Region Syddanmark, mobil 2946 7125

APPFWU01V