Skip til primært indhold

Kender du Patientkontoret i Region Syddanmark?

Patientkontoret i Region Syddanmark, der populært sagt er borgernes stifindere i det samlede sundhedsvæsen, får stadig flere henvendelser om befordring og patientrettigheder.

Patientkontoret har netop udgivet årsberetningen for 2012, som viser, at der har været en markant tilgang af henvendelser sidste år fra borgerne om befordring og patientrettigheder.

Patientvejlederne rådgiver bl.a. om patienternes rettigheder, herunder reglerne om adgang til behandling, frit og udvidet sygehusvalg, ventetider, befordring af patienter, ligesom man bistår med at udfærdige og fremsætte klager og erstatningskrav til rette myndighed m.v.

Nye regler om transport

Patientkontoret, der arbejder uafhængigt af sygehusmyndigheden og har tavshedspligt, har i 2012 oplevet en vækst på 24 % i antallet af henvendelser omkring de ændrede regler for transport fra borgeren til regionens sygehuse.

Stigningen om transportreglerne skyldes, at regionen ændrede reglerne om transport til sygehusene fra april sidste år.

Region Syddanmark følger nu lovens minimumsbestemmelser, og tilbyder dermed kun fri befordring eller refusion for befordring til nærmeste sygehus, der kan udføre behandlingen. Indtil april 2012 var patienterne omfattet af regler om, at man uanset hvilket sygehus i regionen man har benyttet, var omfattet af transportreglerne.

Patientrettigheder i fokus

Årsberetningen 2012 viser, at Patientkontoret samlet set fik godt 13.000 nye henvendelser fra borgerne sidste år mod 13.114 året før.

Den største andel handler om patientrettigheder, som udgør 60 procent af det samlede antal henvendelser, mens befordring udgør 15,7 procent, og antallet af klager og krav om erstatning udgør i alt godt ni procent af henvendelserne fra borgerne i Syddanmark.

Ønsker hurtigere behandling

Af beretningen fremgår det også, at mange af henvendelserne om patientrettigheder drejer sig om frit sygehusvalg.

Flere borgere undersøger herigennem muligheden for at finde et hurtigere behandlingstilbud på et andet sygehus, og herunder oplysninger om reglerne om ventetider generelt.

Spørgsmål om årsberetningen kan rettes til:  

Patientvejleder Helene Grusgaard telefon 7663 1335 eller mail Helene.Grusgaard@rsyd.dk  

Patientvejleder Kristina Daley telefon 7663 1379 eller mail kristina@daley@rsyd.dk  

APPFWU02V