Skip til primært indhold

Den økonomiske krise bider i de syddanske kommuner

De 22 syddanske kommuner har mange fælles udfordringer, men skal bringe forskellige styrker i spil for at løse dem sammen. Det viser en oversigt, som Region Syddanmark har lavet efter et besøg i hver kommune med Den Regionale Udviklingsplan.

Mange syddanske kommuner kæmper med et stigende antal ældre, unge der flytter væk og vanskeligheder med at tiltrække nye borgere. Der er med andre ord flere lighedstegn mellem udfordringerne på tværs af hele Region Syddanmark.

Men løsningen er ikke den samme, alt efter om man befinder sig i Vestjylland eller på Sydfyn. De forskellige kommuner har forskellige styrker, og de skal bruges aktivt, når det handler om at sikre vækst. Assens Kommune kan for eksempel bryste sig af attraktive bosætningsområder, mens Varde Kommune har store fordele, når det gælder turisme.

Kortlægning af styrker og udfordringer

De enkelte kommuners styrker og udfordringer er nu blevet kortlagt, efter at Region Syddanmark i løbet af foråret holdt møder med hver af de syddanske kommuner. Her drøftede politikere fra region og kommune de enkelte områders udfordringer og udviklingsmuligheder samt kommende fælles indsatser i Den Regionale Udviklingsplan for 2012-2015.

- Jeg tror, at hver kommune er nødt til at prioritere og målrette deres indsats mere. Hvis alle går efter at tiltrække den samme slags borgere, skaber det en usund konkurrence, som ingen profiterer af i længden. I stedet skal hver enkelt kommune forfine sine egne styrker og bringe dem med i puljen af tiltag, som skal løfte hele områdets udvikling, siger Lasse Krull (K), formand for regionens Udvalg for Den Regionale Udviklingsplan.

Han orienterede på regionsrådsmødet den 27. maj sine kolleger om resultaterne af kommunerunden.

Samarbejde om arbejdspladser og borgere

Den Regionale Udviklingsplan tager udgangspunkt i fire såkaldte byregioner centreret om Odense, Esbjerg, Trekantområdet og Sønderjylland.

Det vil eksempelvis sige, at regionen og kommunerne på hele Fyn samarbejder for at hente arbejdspladser til stærke erhverv i Odense, fordi det samtidig giver et skub til alle de omkringliggende kommuner i form af nytilflyttere og nye muligheder for vækst.

- Kommunerne i hver af de fire byregioner skal samarbejde om vækststrategier, byudvikling, infrastruktur og arbejdsmarked for at få fuldt udbytte af investeringerne. Det er vigtigt, at vi hele tiden tænker i sammenhænge og hjælper hinanden med vores fælles udfordringer, siger Lasse Krull.

Du kan se en oversigt over styrker og udfordringer for hver af de 22 syddanske kommuner samt større fremtidige indsatser her.

Fakta

Det er en lovbestemt opgave for regionerne at udarbejde en Regional Udviklingsplan.

Den nuværende syddanske udviklingsplan har titlen ”Det gode liv som vækstskaber” og løber fra 2012 til 2015. Den indeholder strategier inden for bl.a. uddannelse, erhvervsliv, infrastruktur, klima og internationalt samarbejde.

Politikere fra Region Syddanmark har i løbet af foråret holdt møder med alle 22 syddanske kommuner for at drøfte styrker, udfordringer og fælles indsatsområder.

Læs mere på www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv

Yderligere oplysninger fås hos:

Lasse Krull (K), formand for Udvalget for Den Regionale Udviklingsplan, mobil 4074 4599

APPFWU01V