Skip til primært indhold

Øget sikkerhed i retspsykiatrien

Retspsykiatrien i Middelfart skal have hjælp til at varetage den generelle sikkerhed, så personalet kan koncentrere sig om at behandle patienter. Det besluttede et flertal i det syddanske regionsråd på regionsrådsmødet 24. juni.

Når retspsykiatrien i Region Syddanmark næste år bliver samlet på Psykiatrisk Afdeling i Middelfart, kommer den til at tælle i alt 70 sengepladser. En så stor afdeling stiller særlige krav til sikkerheden, og derfor blev det på regionsrådsmødet 24. juni besluttet, at der skal oprettes en sikkerhedsfunktion for retspsykiatrien.

I en periode på foreløbig to år skal sikkerhedspersonale udefra ved hjælp af overvågningsudstyr holde øje med afdelingens fællesområder og ydermure for at mindske risikoen for, at der bliver kastet ting ind på området eller at patienter stikker af fra afdelingen.

- Det er en helt ny måde at varetage sikkerheden i psykiatrien på. Men det er nødvendigt, når vi samler så mange patienter, der har begået en eller anden form for kriminalitet, på ét sted, og når psykiatriens kerneopgave samtidig er at behandle mennesker med en sindslidelse. Vi bliver nødt til at sikre, at både vores personale, patienterne og også borgerne i lokalområdet fortsat føler sig trygge, selvom afdelingen og opgaverne bliver større, siger formanden for regionens psykiatriudvalg, Freddie Madsen (O).

Uenighed om udlicitering

Alle regionsrådets medlemmer var enige om, at retspsykiatrien skal have en sikkerhedsfunktion. Men ikke alle var enige om, hvem der skal løse opgaven. Valget stod mellem at lade psykiatriens personale stå for sikkerheden overalt i afdelingen som i dag, eller at overdrage opgaven til et privat vagtselskab. Beslutningen blev at udlicitere ansvaret for den overordnede sikkerhed på afdelingen. Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti stemte imod forslaget, fordi de mener, at sikkerhedsopgaven varetages bedst af psykiatriens eget personale.

- Ved at dele tingene op, lader vi dem, der har spidskompetence i sikkerhed i form af overvågning, tage sig af sikkerheden på fællesarealerne, mens personalet kan fokusere på behandlingen og på at opbygge gode relationer til patienterne – det har nemlig stor betydning for sikkerheden på de enkelte afsnit. Det her er et godt udgangspunkt, og så må vi se, hvordan det udvikler sig, siger Freddie Madsen.

Sikkerhedsvagten skal, udover at holde opsyn med afdelingens fællesarealer, blandt andet kontakte politiet, hvis vagten ser noget mistænkeligt og fungere som vejviser for de pårørende, der kommer på besøg. Sikkerheden på de enkelte afsnit vil fortsat blive varetaget af afsnittets eget personale.

Fakta om den kommende sikkerhedsfunktion på Psykiatrisk Afdeling Middelfart


  • Psykiatrisk Afdeling Middelfart er den første retspsykiatriske afdeling, der indfører en særskilt sikkerhedsfunktion
  • Sikkerhedsfunktionen bliver finansieret med 2,74 millioner kroner fra psykiatriens prioriteringspulje i hhv. 2014 og 2015
  • Den kommende sikkerhedsfunktion på Psykiatrisk Afdeling Middelfart blev behandlet af Psykiatriens Klinisk Etisk Komite 15. maj 2012

Yderligere oplysninger

Freddie H. Madsen (O), formand, Psykiatriudvalget, Region Syddanmark, mobil 50 83 15 79Jacob Stengaard Madsen, psykiatri- og socialdirektør, Region Syddanmark, mobil 29 20 10 20

APPFWU02V