Skip til primært indhold

Find alle nyheder udgivet i juli 2013

Den 1. juli udnævnes Region Syddanmark - som den første region i Danmark - til europæisk referencested for aktiv og sund aldring.

Det placerer regionen blandt eliten af europæiske regioner, blåstempler regionens fokus på sundhedsinnovation og kan skabe flere syddanske arbejdspladser.

Udnævnelsen sker den 1. juli i Bruxelles, hvor Europa-Kommissionen afholder en såkaldt stjerne-ceremoni for de europæiske regioner, som udnævnes til referencesteder inden for det Europæiske Innovationspartnerskab for aktiv og sund aldring. Som referencested er man kort sagt et eksempel til efterfølgelse for andre.

Region Syddanmark er hermed udnævnt til en europæisk mønster-region inden for sundhedsløsninger, der skaber sammenhæng for borgerne og bidrager til en god aldring. Et konkret eksempel på det er Shared Care Platformen. Den understøtter det samarbejde mellem den praktiserende læge, kommunen og sygehuset, som fx patienter med kroniske lidelser ofte har brug for.

En udnævnelse med fremtid

Med udnævnelsen placerer Region Syddanmark sig fornemt blandt eliten af regioner i Europa inden for sund og aktiv aldring, og Region Syddanmark er den eneste region i Danmark, der modtager den europæiske udnævnelse.

- Det er ikke bare en stor ære, at regionen udnævnes til europæisk referencested for aktiv og sund aldring. Det er også en international blåstempling af vores fokuserede dagsorden og satsning på sundheds- og velfærdsinnovation. Og det skal vi bruge fremadrettet, siger regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark.

Gavner beskæftigelsen

Med udnævnelsen lægger Region Syddanmark sig nemlig i førerposition i forhold til at indgå i vigtige samarbejdsaftaler med andre europæiske regioner og organisationer. Og når Europa-Kommissionen tager initiativ til andre aktiviteter inden for området aktiv og sund aldring, har Region Syddanmark demonstreret sin styrke på området.

- Udnævnelsen giver os lejlighed til at demonstrere best-practice over for andre regioner i EU. Og vi stiller os også til rådighed med viden og vejledning for de europæiske regioner, der ønsker at udbygge deres indsatser inden for sund og aktiv aldring. Kort sagt er regionen parat til at dele sin viden på området på tværs af Europa, siger Carl Holst og konstaterer, at udnævnelsen ikke kan undgå at få en positiv effekt på de syddanske aktører inden for velfærds- og sundhedsinnovation og dermed gavne beskæftigelsen.

Region Syddanmarks styrker inden for sund og aktiv aldring:

  • Det sammenhængende sundhedsvæsen, som tager udgangspunkt i samarbejdsaftaler mellem regionen og kommunerne - herunder IT infrastruktur, en stærk udnyttelse af telemedicin og velfærdsteknologi og udviklingen af Shared Care Platformen.
  • Det stærke fokus på rehabilitering i hverdagen, som styrker den ældre borger i at mestre sit eget liv. Det kan fx være en borger, som udskrives fra sygehuset, og inden indlæggelsen kunne klare sig selv.
  • Udvikling af løsninger, der sikrer, at borgeren kan blive i eget hjem længst muligt. Blandt andet gennem initiativerne OPI-Lab og Living Lab Denmark, som beskæftiger sig med henholdsvis offentlig-privat innovation og intelligente offentlige indkøb.
APPFWU02V