Skip til primært indhold

Region Syddanmark går i dialog med OPP-selskaber om ny psykiatrisk afdeling

En dialog med en række OPP-selskaber skal bringe Region Syddanmark tættere på, hvordan en ny psykiatrisk afdeling i Vejle kan etableres i et offentligt-privat partnerskab.

Den nye psykiatriske afdeling ved sygehuset i Vejle bygges i et offentligt-privat partnerskab, hvor et privat selskab udover at stå for byggeriet også kommer til at stå for driften af bygningen i en årrække. Målet er en moderne psykiatrisk afdeling med innovation og brugerinvolvering i højsædet.

Det vedtog et enigt regionsråd på sit møde i dag. Rådet godkendte rammerne for projektet. Regionen går nu i dialog med en række selskaber, som har udtrykt interesse for projektet. Dialogen skal munde ud i et færdigt tilbud fra hver af selskaberne. Regionsrådet udpeger så en endelig vinder i januar 2014. Den nye afdeling kommer til at koste omkring 450 mio. kr. og skal står klar til at blive taget i brug i 2016.

- Den nye psykiatriske afdeling i Vejle bliver Danmarks første sygehus, som opføres i et offentligt-privat partnerskab. Vi ved, at pensionsselskaber og entreprenører er intereserede. Flere private selskaber har meldt sig på banen og ønsker at indgå i et partnerskab med os om projektet, og vi inviterer nu selskaberne ind til en snak om, hvordan vi kan skrue sådan et partnerskab sammen. Vi bryder nyt land her, og derfor skal vi være omhyggelige med at få lavet den rigtige aftale, siger regionrådsformand Carl Holst (V).

Tre dialogmøder med hvert selskab

Region Syddanmark beslutter senere i denne uge, hvilke OPP-selskaber, regionen vil gå i dialog med om projektet. Det drejer sig om tre til fem selskaber, som hver inviteres til tre dialogmøder. På baggrund af input fra møderne udarbejder Region Syddanmark et endeligt udbudsmateriale i august 2013. OPP-selskaberne kommer så med deres færdige tilbud, og regionsrådet vælger en vinder i januar 2014.

- Der er en masse at snakke med de interesserede selskaber om. Vi ønsker at blive udfordret på nye innovative løsninger. Samtidig skal vi have fundet den rette balance i projektet. Hvad skal OPP-selskabet for eksempel levere af ikke kliniske ydelser? Selve driften af bygningen giver sig selv, men skal aftalen også indeholde rengøring, madlavning og portørarbejde?, siger Carl Holst.

Den nye psykiatriske afdeling i Vejle kommer til at rumme en voksenpsykiatrisk afdeling samt et børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium. Den nye afdeling bliver på i alt cirka 17.000 m2 , og den bliver forbundet med sygehuset i Vejle via en tunnel.

Grundideen i et offentligt-privat partnerskab er, at det private OPP-selskab står for anlæg af et nybyggeri og drift i det omfang, der er aftalt, og at den offentlige partner så betaler et fast årligt beløb igennem hele kontraktperioden, som typisk er på 20-25 år. 

Hvis det mod forventning viser sig totalt set, at det bliver for dyrt af bygge den nye psykiatriske afdeling i Vejle i en OPP-model med privat finansiering er der indlagt mulighed for at ændre projektet, så det bygges som OPP med offentlig finansiering.

Yderligere oplysninger:

Regionrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, mobil 40 32 52 10
Anlægschef Torben Kyed Larsen, psykiatrien i Region Syddanmark, mobil 29 20 10 21

APPFWU01V