Skip til primært indhold

Ny struktur på området for høreapparater

Den 1. januar overgik ansvaret for området for høreapparater fra kommunerne til Region Syddanmark. Det betyder blandt andet, at Region Syddanmark overtager tilskudsbevillingen til høreapparater på det private område fra kommunerne. Den nye strukturering af området skal sikre en mere smidig sagsgang.

Den 1. januar ændrede regeringen på strukturen for høreapparatområdet. Den nye ansvarsfordeling er resultatet af regeringens ændring af sundhedsloven fra december 2012. Sundhedsudvalget i Region Syddanmark blev orienteret om de nye retningslinjer på et møde den 22. januar 2013.

- At vi overtager området er blevet besluttet på nationalt plan, og nu er det vores opgave at gøre, hvad vi kan for at sikre en smidig organisering af området uden unødig sagsbehandlingstid, og samtidig sikre kvalitet, gennemsigtighed og udgiftskontrol. Jeg mener desuden, at der er en vis synergi i at opgaven placeres så tæt på de faglige kompetencer som muligt, sagde formand for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark, Poul-Erik Svendsen.

Vejen til et nyt høreapparat

Der er to måder, hvorpå borgerne kan få tildelt et høreapparat. Efter en tur hos øre-næse-hals-lægen kan borgerne med en henvisning vælge om de vil have deres høreapparat leveret fra en offentlig høreklinik på et sygehus eller fra en privat høreklinik. Vælger de den offentlige løsning sendes henvisningen dertil, og hvis valget falder på en privatklinik vil en ny funktion under Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, i både Jylland og på Fyn, fremover tage sig af bevillingerne.

Med regionens overtagelse vil tilskuddet til høreapparater på private høreklinikker fremover blive på 4.000 kr. for apparat til det første øre og 2.350 kr. til det andet øre. Tilskuddet inkluderer høreprøve, tilpasning, service og garanti.

- Vi ved godt, at vi nu ændrer lidt på tingenes normale gang, og derfor vil vi også bestræbe os på, at ingen borgere kommer i klemme i forbindelse med de nye ændringer. Derfor går vi bredt ud og informerer omkring de nye rammer. Det gør vi blandt andet på regionens hjemmeside, hvor vi, allerede inden årsskiftet, lancerede en specifik side til de nye regler allerede inden årsskiftet, sagde Poul-Erik Svendsen.

Bestilling af batterier

I forbindelse med at regionerne også overtager ansvaret for udleveringen af batterier til høreapparater, ændres den måde borgerne modtager deres nye batterier for mange høreapparatbrugere i Region Syddanmark.

Fremover skal batterier bestilles hos Metaligen f.eks. via deres hjemmeside og batterierne bliver sendt direkte hjem til borgerne.

I forbindelse med den nye struktur på området for høreapparater, der inkluderer regionernes ansvar for bevillinger, vil kommunerne stadig tage sig af høretekniske hjælpemidler såsom teleslynge til TV og mobiltelefoner, forstærkertelefoner, alarmeringssystemer, FM-systemer og lignende.

Fakta:

I Region Syddanmark vil sagsbehandlingstiden for ansøgninger om tilskud i en opstartsperiode være op til 6 uger, og borgerne skal – alt efter bopælsadresse sende deres ansøgningsskema til de nye enheder Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi i henholdsvis Jylland og på Fyn.

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi CRS (Fyn)
Heden 11
Postboks 149
5000 Odense C

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi CKHM (Jylland)
Vestre Engvej 56
7100 Vejle

Nye batterier til høreapparater kan fremover bestilles til direkte levering på www.metaligen.dk 

Læs mere om retningslinjer på Region Syddanmarks hjemmeside

Yderligere informationer:

Formand for sundhedsudvalget Poul-Erik Svendsen, Region Syddanmark,
Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, telefon 2946 7125.
Psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen, Region Syddanmark, mobil 29201020

Kontaktperson

APPFWU01V