Skip til primært indhold

Konference styrker samarbejde om borgernes sundhed

Hvordan bliver vi endnu bedre til at skabe sammenhænge i sundhedsvæsenet for borgerne i Region Syddanmark? Det spørgsmål er helt centralt, når Region Syddanmark i dag samler centrale aktører på sundhedsområdet til en konference om sundhedsplanen.

Region Syddanmark er i dag vært ved en konference i Fredericia om regionens sundhedsplan. En sundhedsplan skal, ifølge sundhedsloven, beskrive regionens samlede sundhedsindsats. Indsatsen indeholder blandt andet regionens planlægning af sygehuse og praksissektor, og så indeholder den de aftaler, regionsrådet har indgået med kommunerne – de såkaldte sundhedsaftaler.

Deltagerne i dagens konference er borgmestre, udvalgsformænd samt ledende embedsmænd fra kommunerne i Region Syddanmark, repræsentanter fra praksissektoren, regionrådsmedlemmer, sygehusledelserne og ledende embedsmænd i Region Syddanmark.

- Med konferencen i dag ønsker regionen at styrke og udvikle samarbejdet mellem aktørerne, så vi sikrer, at regionens sundhedsplan for hvordan vi skal tilrettelægge arbejdet på sundhedsområdet i endnu højere grad fokuserer på sammenhænge i indsatsen mellem sygehus, kommune og praksissektoren. Det kan ikke siges tydeligt nok, at vi politisk lægger stor vægt på samarbejdet mellem sektorerne i sundhedsvæsenet for borgernes skyld, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).
 
En af de borgmestre, der deltager i konferencen er Vejens borgmester Egon Fræhr (V), der også er formand for Kommunekontaktrådet i Region Syddanmark.

- Kommunerne er naturligvis interesserede i et tæt samarbejde med regionen om sundhedsvæsenet. Det er jo et sundhedsvæsen, hvor kommunernes rolle bliver større og større i takt med, at sygehusene udskriver borgerne hurtigere og hurtigere. Den voksende rolle for det nære sundhedsvæsen i kommunerne betyder derfor, at kommunerne meget gerne indgår i dialog med regionen om, hvordan sektorernes aktivitet og kapacitet påvirker hinanden, siger Egon Fræhr.

Et tættere samarbejde

På dagens konference giver Poul-Erik Svendsen, formand for regionsrådets sundhedsudvalg, en introduktion til arbejdet med sundhedsplanen og nogle af de mange aspekter af sammenhænge i sundhedsvæsenet.

- Som regionsrådsmedlemmer får vi ofte henvendelser fra borgere, der fortæller om både gode og dårlige oplevelser i sundhedsvæsenet. Og et af de temaer, der går igen, er, at der skal være sammenhæng i den information, behandling, genoptræning og forebyggelse vi tilbyder. Sundhedsplanen er med til at vise retningen for udviklingen af vores fælles sundhedsvæsen. Derfor er det vigtigt, at vi er i tæt dialog med vores samarbejdsparter om de ting, der har betydning for patienternes oplevelse af behandlingsindsatsen. siger Poul-Erik Svendsen.

Politisk bliver der allerede gjort et stort arbejde for at fremme sammenhænge mellem aktørerne i sundhedsvæsenet. Således eksisterer der et forpligtende politisk samarbejde mellem kommunerne og regionen, i form af sundhedskoordinationsudvalget. Udvalget skal blandt andet arbejde for at styrke indsatsen for sammenhæng mellem sektorerne og det har ansvaret for at udfærdige udkastet til de lovpligtige sundhedsaftaler, som regionen indgår med de 22 kommuner.

- I Region Syddanmark har vi et meget velfungerende samarbejde mellem sektorerne. Der er solid politisk opbakning, hvilket blandt andet er udtrykt i en fælles politisk vision for samarbejdet, hvor parterne er enige om ambitiøse målsætninger og hvor vi forpligter os til at arbejde målrettet med at styrke de sammenhængende patientforløb og kvaliteten i indsatserne. Selvom vi er nået rigtig langt, er der dog stadig udfordringer at tage fat på, men fundamentet er godt, og der arbejdes løbende på at skabe endnu bedre løsninger og fælles indsatser, siger Bo Libergren (V), formand for Sundhedskoordinationsudvalget i Region Syddanmark.

Region Syddanmark sender sundhedsplanen i høring til sommer, inden regionsrådet endelig vedtager sundhedsplanen i efteråret.

Fakta:

- Regions Syddanmarks sundhedsplan er regionsrådets ramme om indsatsen på sundhedsområdet.
- Sundhedsplanen samler de mange tråde, der er i et moderne sundhedsvæsen, og beskriver både regionens konkrete sundhedsplanlægning samt de aftaler regionen har indgået på sundhedsområdet, f.eks. sundhedsaftalerne.
- Sundhedsloven foreskriver, at der skal indgås sundhedsaftaler mellem region og alle kommuner i regionen.
- Sundhedsaftalerne beskriver hvordan region og kommuner konkret samarbejder på en række områder.
- I Region Syddanmark har man, udover de lovpligtige sundhedsaftaler, også valgt at udarbejde en fælles politisk vision, som skal styrke samarbejdet omkring patientforløb som går på tværs af sektorerne.

Yderligere oplysninger:

Regionsrådsformand Region Syddanmark Carl Holst (V), mobil 4032 5210.
Formand for sundhedsudvalget Poul-Erik Svendsen (S), Region Syddanmark, mobil 2920 1200.
Formand for sundhedssamordningsudvalget, Bo Libergren (V), Region Syddanmark, mobil 2920
Borgmester i Vejen Kommune, Egon Fræhr (V), mobil 2016 2669.
Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, mobil 2946 7125. 

APPFWU01V