Skip til primært indhold

Flensborg i vækst giver nye perspektiver

Flere erhvervsaktive flytter til Flensborg, som dermed kan se frem til at øge indbyggertallet de kommende år. Det kræver ekstra fokus på at styrke forbindelserne mellem den nordtyske by og Danmark.

Flensborg kan byde flere borgere i den erhvervsaktive alder velkommen til byen i de kommende år. Byen lige syd for den dansk-tyske grænse går nemlig imod udviklingen i resten af Slesvig-Holsten og resten af Tyskland og kan se frem til syv pct. flere indbyggere mellem 21 og 64 år i 2025.

Det viser helt nye fremskrivninger i analysen Kontur Flensborg, som Region Syddanmark har lavet i samarbejde med Stadt Flensburg. Analysen viser samtidig, at tilflytterne hovedsagligt kommer til fra Hamborg.

Tættere bånd

Befolkningstilvæksten i byen, der pt. har ca. 90.000 indbyggere, sætter en tyk streg under behovet for at tænke på tværs af grænsen, når der skal prioriteres og investeres – for eksempel på infrastrukturområdet. Det mener Lasse Krull (K), formand for Region Syddanmarks Udvalg for Regional Udvikling.

- Vores klare mål er at binde Syddanmark tættere sammen med Nordtyskland både via vej og bane, men også via et øget samspil mellem danske og tyske virksomheder og uddannelsesinstitutioner. De nye tal viser, at Flensborg har et potentiale som dynamo for fælles vækst og nye erhvervs- og bosætningsmuligheder i hele Jyllandskorridoren, siger Lasse Krull.

Urbant centrum

Begrebet Jyllandskorridor bruges om den åre, der går mellem det sydlige Norge og Hamborg. Korridoren er bundet sammen af en række geografiske, erhvervs- og samfundsmæssige ligheder og har dermed potentiale til at blive en fælles vækstregion i europæisk perspektiv.

Med de nye fremskrivninger er argumentet for at tænke på tværs af grænsen forstærket, mener også Flensborgs overborgmester, Simon Faber (SSW).

- Flensborg udvikler sig mere og mere til det urbane centrum, som regionen har brug for. Det viser undersøgelsen tydeligt. Deri ligger store chancer for hele regionens videre udvikling, men det stiller også store krav til både byudvikling og infrastruktur, da de moderne krav til urbanitet og livskvalitet i byrummet har forandret sig en del i de sidste år. Men her er Flensborg godt på vej, ikke mindst i samarbejdet med nabokommunerne nord og syd for grænsen, siger Simon Faber.

Potentiale skal indfries

Region Syddanmarks analyseafdeling udgiver Kontur Flensborg, der indgår i en serie med en række jyske kommuner langs Jyllandskorridoren. Analyserne er en del af Den Regionale Udviklingsplan, som udstikker rammerne for vækst i Syddanmark frem mod 2015.

- Vi ser en stigende international konkurrence mellem regioner om at skabe vækst og arbejdspladser, og derfor er det vigtigt, at vi får tværgående viden om hinandens udfordringer og muligheder i den dansk-tyske region. Kontur Flensborg afslører et stort potentiale, som vi i fællesskab skal synliggøre og indfri, siger Lasse Krull.

Yderligere oplysninger fås hos:

Udvalgsformand Lasse Krull (K), Udvalget for Regional Udvikling, Region Syddanmark, mobil 4074 4599
Pressechef Clemens Teschendorf, Stadt Flensburg, tlf. +49 (0) 160 9799 06 08

APPFWU01V