Skip til primært indhold

Fem nominerede til årets åbenhedspris

Kampen om Åbenhedsprisen 2012 spidser til. De i alt 18 forskellige indstillinger til prisen fra borgere og ansatte i regionen er nu indsnævret til fem nomineringer, der alle har mulighed for at vinde titlen og en kvart million, når prisen uddeles i begyndelsen af det nye år.

Åbenhedsprisen er siden 2008 blevet overrakt til sygehuse, afdelinger eller institutioner i regionen, der gør noget særligt for at styrke dialogen, åbenheden og inddragelsen af borgere eller brugere i deres arbejde.

- Der har igen i år været rigtig mange virkelig gode indstillinger til prisen, og det er dejligt at se, hvordan åbenhed, borgerinddragelse og dialog på så mange måder er en del af det daglige arbejde i regionen. Det har været svært at vælge de bedste, men jeg synes, de fem nominerede projekter i særlig høj grad lever op til de værdier, som Åbenhedsprisen hylder, siger regionsrådsformand Carl Holst (V), der sidder i dommerkomiteen.

De fem nominerede er...
De fem initiativer i finalen spænder bredt fra psykiatri til børn og uddannelse. Fælles for de nominerede er, at de griber fat om emner, der ellers kan være svære at tale åbent om. Dommerkomiteen har udvalgt følgende fem finalister:

De nomineres for bogen ”Det der kommer fra hjertet er det bedste…”.
Fotobogen fortæller brugernes livshistorier med tekst og billeder, de selv har taget, og dommerkomiteen lagde vægt på, at projektet med en helt ny tilgang til en gruppe mennesker, der kæmper med mere end de fleste, får netop disse mennesker til at reflektere over deres liv og ændre på dem.

 

De nomineres for "Projekt 5210 – Center for overvægtige børn og unge i alderen 4-18 år". Projektet inddrager hele familien i behandlingen af barnets overvægt og arbejder for at undgå stigmatisering af overvægtige børn og unge. Dommerkomiteen fremhævede også, at overvægt er et samfundsproblem, der skal tages fat på – ikke mindst for at undgå psykiske mén og livsstilssygdomme hos børn.

 

De nomineres for initiativet "Inklusion af ikke dansk etnisk studerende i sygeplejerskeuddannelsen", der blandt andet har til formål at fastholde studerende med anden etnisk baggrund end dansk i uddannelsen. Dommerkomiteen lagde vægt på, at det er vigtigt, at mangfoldigheden i befolkningen også afspejles i sygeplejerskeuddannelsen.

 

Nomineres for initiativet "Medarbejderne på Psykiatrisk Afdeling Odense går til kamp mod myter og fordomme". Medarbejderne bag initiativet har ved flere lejligheder mødt og talt med almindelige borgere om, at psykisk syge ikke er farlige men mennesker som du og jeg. Dommerkomiteen lagde især vægt på personalets egenhændige indsats for at styrke åbenheden omkring psykiatrien.

 

Nomineres for projektet "Er I interesseret i at lære os at kende? – Børn er med til at forbedre Børneafdelingen".
Afdelingen har med succes inddraget de indlagte børn og ikke kun deres forældre i tilfredshedsundersøgelsen omkring indlæggelsen. Dommerkomiteen lagde især vægt på det unikke i at inddrage børns synspunkter i en evaluering, og at projektet har skabt fokus på dialogen med børn.

 

Fredag 25. januar 2013 bliver det afgjort, hvem vinderen eller vinderne af Åbenhedsprisen 2012 er. Prisoverrækkelsen finder sted på Blue Water Arena i Esbjerg.

APPFWU02V