Skip til primært indhold

Alderen trykker i de syddanske kommuner

Gruppen af ældre over 65 år stiger med 45 pct., mens antallet af personer i den erhvervsaktive alder falder. Dermed er aldersudviklingen en af de største udfordringer, viser nye nøgletal fra Region Syddanmark.

Om 20 år skal færre syddanskere forsørge langt flere ældre.

Mens antallet af ældre over 65 år stiger med næsten 100.000 personer og kommer til at udgøre en fjerdedel af alle syddanskere, vil antallet af personer i den erhvervsaktive alder nemlig falde med otte pct. i samme periode.

Det viser den nye udgivelse KONTUR 2012, hvor Region Syddanmark går tæt de syddanske kommuner og præsenterer en række nøgletal.

Aldersudviklingen er dermed den udfordring, som tegner sig tydeligst. Og den ændrede befolkningssammensætning udfordrer allerede nu de syddanske kommuner, og vil i de kommende år føre til ændringer i borgernes efterspørgsel efter kommunale ydelser og tilbud.

Især på ældre- og sundhedsområdet forventes et øget udgiftspres.

- Tallene bekræfter, at vi har en udfordring i forhold til fremtidens vækst og udvikling i Syddanmark. Det kræver hårdt arbejde at vende udviklingen, og derfor er jeg glad for, at vi i regionen har søsat en række initiativer, der skal få flere til at bosætte sig her. Vi arbejder bl.a. på at skabe nyt liv i byerne og sikre job til studerende og ægtefæller, siger Lasse Krull (K), formand for Udvalget for Regional Udviklingsplan.

Ikke samme udfordring i hele Syddanmark

At færre skal forsørge flere er almindeligt kendt, men KONTUR 2012 kaster også lys over, at udfordringen ikke er ens i de syddanske kommuner. Mens alle kommuner får flere ældre borgere, er der mærkbare forskelle på udviklingen i gruppen af børn, unge og erhvervsaktive.

I Odense Kommune vokser antallet af personer mellem 0 og 24 år med fire pct., men gruppen af erhvervsaktive vil være uændret om 20 år.

Til sammenligning falder antallet af børn, unge og erhvervsaktive med henholdsvis 11 og 10 pct. i Varde Kommune i samme periode. Det svarer til, at kommunen sammenlagt ”mister” knap 4.300 borgere i disse aldersgrupper.

- Rapporten bidrager med viden om nogle af kommunens styrker og svagheder, og det er et værktøj, vi anvender i vores strategiarbejde. Bosætning er, som rapporten viser, en stor udfordring for kommunen, og er derfor også et højt prioriteret indsatsområde.  Vi har en aktiv bosætningsindsats, og der er et godt samarbejde mellem offentlige og private aktører om de konkrete indsatser, vi har sat i gang på området. Vi er derfor overbeviste om, at vi har en mulighed for at vende udviklingen, siger Gylling Haahr (V), borgmester i Varde Kommune
 
Foruden nøgletal for hver enkelt kommune indeholder årets KONTUR et by- og landtema, som belyser befolkningsudviklingen fordelt på byer og landområder inden for kommunegrænserne. Desuden stilles der skarpt på uddannelse, klima og erhvervsforhold.

En fælles indsats

Region Syddanmarks Udvalg for Den Regionale Udviklingsplan er i gang med en kommunerunde, hvor man følger op på planen for årene 2012-15, og sammen med den enkelte kommune identificerer de vigtigste udfordringer for kommunen bl.a. på baggrund af KONTUR 2012.

På møderne drøftes også fremtidige samarbejdsmuligheder, der kan tage hånd om udfordringerne.
 
Inden udgangen af marts 2013 har regionens politikere besøgt alle syddanske kommuner.

Fakta:

KONTUR 2012 er en del af et initiativ i den Regionale Udviklingsplan. Der udarbejdes årligt en KONTUR med nøgletal for alle syddanske kommuner. Faste temaer i KONTUR er bosætning, erhvervsforhold, uddannelse og klima. 2012-udgaven indeholder desuden et særligt tema om by og land.

Den Regionale Udviklingsplan er en fireårig plan for udviklingen i Syddanmark. Planen har initiativer inden for viden, uddannelse, infrastruktur og mobilitet samt klima. Den både understøtter og bygger på Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi.

Planen kan læses på www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk, hvor man også kan finde KONTUR-publikationerne, efterhånden som de offentliggøres.

APPFWU02V