Skip til primært indhold

Udvalgsformand frygter for regionens autismetilbud

En kommunal overtagelse af Autismecenter Holmehøj kan få alvorlige konsekvenser for centerets beboere og for resten af regionens autismetilbud.

Faaborg-Midtfyn kommunes økonomiudvalg behandlede 4. februar en sag om, hvorvidt kommunen skal overtage Autismecenter Holmehøj fra Region Syddanmark fra 1. januar 2014. Socialudvalgsformand i Region Syddanmark Bente Gertz (S) frygter, at en kommunal overtagelse vil betyde en afspecialisering af centeret, og at overtagelsen vil få konsekvenser for hele regionens autismetilbud.

- Hvis Faaborg-Midtfyn kommune virkelig gør alvor af deres tanker, så vil byrådets beslutning få alvorlige følger for rigtig mange mennesker med autisme. Alt peger på, at centeret bliver mindre specialiseret, og dermed ødelægger byrådet alt det, som personalet har brugt år på at bygge op, siger Bente Gertz

Kommunen har allerede tilkendegivet, at de ved en overtagelse vil visitere flere af deres egne borgere med mindre komplekse handicap til centeret, og udvalgsformanden er bange for, at det vil udvande centerets tilbud.

Center er vigtigt for hele autismeområdet

Men kommunens beslutninger får ikke kun betydning for beboerne på Autismecenter Holmehøj. Kommunen stikker også en pind i hjulet for udviklingen af autismeområdet i hele regionen, da tilbuddet og den dygtige ledelse på stedet er tiltænkt en hovedrolle i den nye struktur af autismeområdet, som regionsrådet vedtog i juni 2012.

- Jeg kan ikke tro, at byrådet kan acceptere en overtagelse, hvis de ellers har brugt tid på at sætte sig ind i den dominoeffekt, der vil følge, som et resultat af deres beslutning. Jeg kan konstatere, at flere pårørende i aviserne har forsøgt at råbe kommunen op, og at kommunens eget handicapråd også har udtrykt bekymring. Det kan jeg kun tilslutte mig, og jeg opfordrer byrådet til at lytte til fornuften, siger Bente Gertz.

Socialudvalget i Region Syddanmark har siden offentliggørelsen af Faaborg-Midtfyns Kommunes mulige planer om overtagelse forsøgt at komme i dialog med kommunen. Regionen har blandt andet taget initiativ til et fælles møde med kommunens socialudvalg, hvor der blev orienteret om den højt specialiserede indsats på stedet.

Erfaringer taler imod en kommunal overtagelse

På autismecenteret har man set eksempler på, hvad det kan komme til at betyde, når kommuner vælger selv at tage sig af deres borgere med autisme. Det har vist sig at ende med et behov for endnu mere hjælp.

- Alle ved, at kommunale overtagelser af de højtspecialiserede tilbud kan få skæbnesvangre konsekvenser for vores samfunds svageste borgere. Det ved regionsrådet, det ved jeg, det ved de pårørende. Det burde byrådet i Faaborg Midtfyn efterhånden også have forstået, siger Bente Gertz.

Bente Gertz mener, at det er nødvendigt, at den igangværende evaluering af socialområdet bør sikre bedre mod den afspecialisering, som kan blive tilfældet med autismecentret. Evalueringen af socialområdet var i første omgang ventet i efteråret 2012, men resultatet er nu udskudt til dette forår.

Yderligere informationer:

Udvalgsformand Bente Gertz (S), Socialudvalget, Region Syddanmark, mobil 2172 7102
Socialdirektør Jacob Stengaard Madsen, Region Syddanmark, mobil 2920 1020

APPFWU01V