Skip til primært indhold

Syddanskere føler sig låst i det nuværende job

Mange syddanskere føler sig ikke trygge i det job, de har. Samtidig mener et flertal ikke, de kan finde et tilsvarende job inden for det næste år.

34 pct. af syddanskere føler ikke, at der er tryghed i jobbet, når de skal vurdere risikoen for at miste deres job i 2013.

Det fremgår af Region Syddanmarks seneste spørgsmål til Borgerpanelet, hvor over 1.000 syddanskere svarer på spørgsmål om deres dagligdag.

Samtidig vurderer 62 pct. af syddanskere i arbejde, at de ikke vil kunne finde et nyt job med samme vilkår som det nuværende.

- Det viser med al tydelighed, at fyringer og debat om arbejdsløshed ikke kun rammer dem, der bliver fyret eller mister kolleger. En følelse af utryghed breder sig, og det er måske en lidt overset konsekvens af vores store fokus på den globale krise, siger regionsrådsformand i Region Syddanmark Carl Holst.

Det bekymrer ham, at der både er usikkerhed i jobbet og manglende optimisme i forhold til at kunne finde sig et nyt.

- Det kan hurtigt udvikle sig til, at man føler sig fastlåst. Og så tør man måske ikke engang søge nyt arbejde, hvis man er bange for at træffe et forkert valg. Vi skal passe på, at det ikke breder sig som en nervøsitet, der fryser jobmarkedet til på samme måde som boligmarkedet, siger han.

Der er en klar tendens til, at yngre anser det som mere sandsynligt, at de mister deres job. Men de er også mere sikre på at kunne finde et tilsvarende job.

Blandt de ledige breder pessimismen sig markant. Når de skal svare på en skala fra 1 til 10, om det er sandsynligt, at de får et arbejde i 2013, er det gennemsnitlige svar 5,9. Sidste lå forventningen på 7,2 

APPFWU02V