Skip til primært indhold

Nye lokale grundvandskort i indsats mod våde kældre

Region Syddanmark har i samarbejde med GEUS udviklet en model, som kan bruges til at forudsige, hvor og hvor meget grundvandet vil stige. For grundvandet kommer til at stige, forudser mange klimamodeller.

Det er ikke kun skybrud og havvandsstigninger, der vil udfordre os i fremtiden. Vandet kommer også nedefra. Klimaændringerne kan nemlig betyde, at grundvandet stiger i områder, som vi ikke tænker på i dag - med våde kældre, oversvømmede haver og ødelagte veje til følge.

Region Syddanmark har i samarbejde med GEUS, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, for første gang sat nationale og et stort antal lokale data sammen til en ny og unik model for jordlag og grundvand. Ved at koble modellen med udvalgte klimascenarier, bliver det muligt at forudsige, hvor og hvor meget grundvandet vil stige. Initiativet udspringer fra Den Regionale Udviklingsplan, og modellen er udviklet og afprøvet på et modelområde i Kolding i samarbejde med Kolding Kommune og TREFOR.

Det oversete grundvand

- Grundvandet overses ofte i debatten og i analyserne. Men hvis vi vil undgå kæmpemæssige klimaregninger, er det vigtigt at tage højde for grundvandsstigninger. Modellen og kortene skal bruges til at fremtidssikre vores byer og landområder, siger Lasse Krull (K), formand for udvalget for Den Regionale Udviklingsplan i Region Syddanmark.

- Mens skybrud og ekstrem regn giver oversvømmelser her og nu, vil klimaforandringerne påvirke grundvandet med en længere tidshorisont, siger Lasse Krull og fortsætter: - De nye kort giver os mulighed for at handle klogere, når vi planlægger nye boligområder og erhvervsarealer.

Et kig ind i fremtiden

- Vi ved, hvor grundvandet allerede i dag står højt og tæt på terræn. De nye kort kigger ind i fremtiden, og de gør det muligt for os i rette tid at indarbejde risikoen for grundvandsstigninger i vores planlægning. Det betyder, at vi kan reducere omkostningerne ved klimaforandringerne, og at vi har tid til at finde de bedste løsninger for vores kommune, siger Jørn Pedersen (V), borgmester i Kolding Kommune.

De nye grundvandkort og resultaterne af analysen drøftes på et møde i dag, mandag den 18. februar, mellem Region Syddanmark og Kolding Kommune. Regionens næste skridt er at afprøve modellen i Billund Kommune for at se effekterne i et område på den anden side af isstilstandslinien, hvor jordlagene har en helt anden opbygning.
Regionen vil i løbet af foråret invitere kommuner og vandselskaber til en temadag, for at fortælle nærmere om modellen.

Oversvømmelser har betydning for boligvalg

En ny undersøgelse fra Region Syddanmarks Borgerpanel viser, at også borgerne i Syddanmark er meget optagede af risikoen for oversvømmelser.

Otte ud af ti syddanskere svarer, at risikoen for oversvømmelser har stor eller nogen betydning for deres valg af bolig, hvis de skulle ud at købe en ny bolig i morgen. Generelt er der tendens til, at risikoen har større betydning for valg af bolig, jo ældre man er. Undersøgelsen viser også, at næsten hver fjerde boligejer har sikret sin bolig mod følgerne af voldsomme regnskyl, samt at halvdelen af borgerne i Region Syddanmark mener, at deres bolig er i risiko for at blive oversvømmet ved voldsomme regnskyl.

APPFWU02V