Skip til primært indhold

Region Syddanmark forbedrer udredningsgarantien

Region Syddanmark vil give patienterne endnu mere vidtgående muligheder, end den kommende udredningsgaranti lægger op til.

Patienter skal ikke sidde i månedsvis og vente på en diagnose, og slet ikke i Region Syddanmark, hvor regionen vil bruge de private sygehuse til at sikre patienterne afklaring, hvis ikke regionens egne sygehuse kan hjælpe patienten.

Dermed udbygger regionen den udredningsgaranti, der træder i kraft 1. september. Det betyder, at patienter i Danmark inden for en måned har ret til udredning eller en plan for, hvordan sygehuset vil finde en diagnose.

Private sygehuse er back-up

Men selvom patienterne har fået rettigheder, så giver loven ikke patienterne ret til at blive undersøgt på et privat sygehus, hvis regionerne ikke kan opfylde patienternes rettigheder, og det bør det ifølge regionsrådsformand Carl Holst (V).

- Vi lægger op til, at patienten kan få en diagnose på et sygehus i en anden region eller i privat regi, hvis vi ikke selv kan udrede patienten inden for én måned. Vi sender et klart signal til vores eget system – kan I ikke løse opgaven til rette tid og til den rigtige pris, overlades opgaven til andre sygehuse, der kan. Det skærper vores eget sygehusvæsen og sikrer patientens rettigheder.

I første omgang bliver patienterne gjort opmærksomme på, at de har mulighed for at vælge et andet sygehus i regionen, hvis ikke det nærmeste - og måske foretrukne - kan leve op til patienternes ret til hurtig udredning.

- Vi mener, at både patienter og regioner bør gøre sit, for at rettighederne kan blive opfyldt. For at det kan lade sig gøre, så kræver det, at patienterne i nogle situationer er villige til at vælge et sygehus, der måske ligger lidt længere væk, siger Carl Holst.

Målsætninger skal hjælpe de syddanske sygehuse
For at skærpe indsatsen på sygehusene, har Region Syddanmark, udover patienternes mulighed for at blive behandlet på et samarbejdssygehus eller privatsygehus, sat målsætninger, der skal sikre, at regionen kan overholde udredningsgarantien.

Målsætningerne er;

• at afdelingerne på regionens sygehuse afsender en indkaldelse til undersøgelse senest to dage efter, de har modtaget henvisningen. (Loven kræver blot, at afdelingerne indkalder patienten inden for otte dage.)

• at alle patienter kommer til en undersøgelse inden for 14 dage.

I forlængelse af dette har Region Syddanmark i juni indført en bonusordning for afdelingerne, der skal skabe incitament til at afvikle eventuelle pukler.

Fakta:

Region Syddanmarks model ser således ud:

1. Henvisning modtages fra den praktiserende læge
(Senest 2 dage senere)

2. Indkaldelsesbrev afsendes til patienten

(Senest 12 dage senere)

3. Patienten undersøges
- (Hvis det sygehus, som patienten er henvist til, ikke kan leve op til garantien, tilbyder regionen, patienter der ønsker det, udredning på en anden afdeling i regionen.)
- (Hvis det ikke er muligt at finde en afdeling i regionen, hvor patienten kan udredes, så tilbyder regionen, at patienterne kan blive udredt på et samarbejdssygehus eller privathospital.)

(Efter en måned)

4. Deadline for udredning eller plan for udredning

Yderligere informationer:

Regionrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, mobil 40 32 52 10
Direktør Per Busk, Sundhed, Region Syddanmark, mobil 21 72 66 87

APPFWU02V