Skip til primært indhold

Sygehuset i Haderslev er solgt til staten

Regionsrådet i Syddanmark vedtog på sit møde 2. april at sælge sygehuset i Haderslev til statens ejendomsselskab, Freja Ejendomme, for 30 mio. kr. Samtidig arbejdes der på at indgå lignende handler andre steder i regionen.

Det står nu klart, at Region Syddanmark sælger sygehusbygningerne i Haderslev til statens ejendomsselskab, Freja Ejendomme A/S.

Handlen gik igennem på regionsrådsmødet 2. april, efter at aftalen i marts blev godkendt i Freja Ejendommes bestyrelse. Købssummen lyder på 30 mio. kr. Hertil kommer en deling af et eventuelt overskud ved videresalg på 60 pct. til Region Syddanmark og 40 pct. til Freja Ejendomme.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi er lykkedes med at finde en god køber til sygehuset i Haderslev. Freja Ejendomme har stor ekspertise inden for køb og salg af bygninger, som skal anvendes på en ny måde, og selskabet er garant for, at der kommer liv og aktivitet i området til gavn for byen og lokalområdet, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Tilfredshed hos kommunen

Hos Haderslev Kommune er der også glæde over, at man nu kender skæbnen for bygningerne på Skallebækvej.

- I Haderslev Kommune ser vi frem til, at Freja Ejendomme skal udvikle Haderslev Sygehus-området til nye aktiviteter. Vi er klar til at samarbejde om opgaven og mener, at beliggenheden tæt på by, natur og motorvej må være attraktiv, siger 1. viceborgmester i Haderslev, H. P. Geil (V).

Første gang for Freja

Det er første gang, at Freja Ejendomme køber bygninger af en region – førhen har selskabet kun købt, videreudviklet og solgt statslige bygninger. Men udviklingsdirektør Carsten Rasmussen glæder sig over den nye mulighed, som giver mange nye udfordringer og kvadratmeter i porteføljen.

- Vi har endnu ikke lagt os fast på den fremtidige anvendelse af sygehusbygningerne i Haderslev, men vi ser meget frem til at indlede en drøftelse med forskellige interessenter omkring udviklingsarbejdet. Vi skal se nærmere på de enkelte bygningers muligheder, og hvorledes de fantastiske naturkvaliteter omkring ejendommen fortsat kan indgå som en værdi for de kommende brugere. Det bliver en stor opgave, og det er meget vigtigt og nødvendigt, at vi får skabt de rigtige forudsætninger for udviklingsarbejdet allerede nu, hvor sygehuset fortsat er i aktivitet. Vi tror på, at det er muligt at skabe et nyt bæredygtigt liv i og ved sygehuset i Haderslev, siger Carsten Rasmussen fra Freja Ejendomme.

Handlen i Haderslev bliver sandsynligvis ikke den eneste mellem Region Syddanmark og Freja Ejendomme. Parterne er nemlig også blevet enige om en rammeaftale, der åbner mulighed for tilsvarende aftaler om ledige sygehuse andre steder i regionen.

- Jeg er meget glad for, at vi var så hurtigt ude og har været så vedholdende i forhold til at sikre, at der også i fremtiden vil være lys i vinduerne i regionens bygninger. Med denne aftale bærer flere års arbejde frugt, siger Carl Holst.

Fakta:

Freja Ejendomme er en såkaldt developervirksomhed, der er ejet af den danske stat og har stor erfaring med køb og salg af bygninger, der skal finde ny anvendelse. Freja Ejendomme har en solid egenkapital og har mulighed for at finansiere overtagelsen af ledige regionale ejendomme via optagelse af lån med statsgaranti. Desuden tager Freja Ejendomme ansvar for samfundet, miljøet og for de mennesker, hvis liv og vilkår de får indflydelse på.

Yderligere oplysninger fås hos:

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, mobil 4032 5210
1. viceborgmester H. P. Geil, Haderslev Kommune, mobil 2169 6471
Udviklingsdirektør Carsten Rasmussen, Freja Ejendomme A/S, mobil 2214 0159

APPFWU02V