Skip til primært indhold

Syddanske medarbejdere får et løft

Virksomhederne i Syddanmark får nu mulighed for at efteruddanne deres medarbejdere, så de er bedre rustede til fremtidens arbejdsmarked. Syddansk Vækstforum har afsat knap 23 mio. kr. til at gøre en særlig indsats for opkvalificering på alle niveauer.

Ufaglærte skal uddannes til faglærte, og faglærte skal have flere specifikke kompetencer, hvis de fremover skal være sikret et arbejde. En fremskrivning fra Beskæftigelsesregion Syddanmark viser således, at der vil opstå et underskud på knap 5.000 faglærte i Syddanmark.

Syddansk Vækstforum har derfor valgt at gøre en ekstra indsats for at opkvalificere medarbejdere på alle niveauer i de syddanske virksomheder.

Løft over hele linjen

På et møde 4. april 2013 valgte Vækstforum at fordele 23 mio. kr. på fire projekter, som sætter ind over for henholdsvis ufaglærte, faglærte og medarbejdere med videregående uddannelser.

- Vi står med den udfordring, at medarbejdernes kompetencer ikke altid matcher virksomhedernes behov. Det kan hæmme væksten i Syddanmark, og derfor er vi meget opsatte på at gøre en indsats for at efteruddanne medarbejderne. Vi vil løfte kompetencerne over hele linjen, så vi står stærkt i den internationale konkurrence, siger Carl Holst (V), formand for Syddansk Vækstforum.

Uddannelsesplan for medarbejderne

Et af de støttede projekter, ’Samvirk’, fik bevilget knap 5,5 mio. kr. til at vurdere og udvikle kompetencerne hos ufaglærte og faglærte i op mod 200 virksomheder i hele regionen. Hver medarbejder kan hos EUC Syd eller et AMU-center få udarbejdet en uddannelsesplan, som derefter er udgangspunktet for den enkeltes videre kompetenceløft.

Det glæder Johanne Gregersen, som er repræsentant for fagforeningerne LO, FTF og AC i Syddansk Vækstforum.

- Det er rigtig vigtigt, at vi giver den enkelte medarbejder mulighed for at få løftet sine kompetencer. Medarbejderen forbedrer sine chancer på jobmarkedet, og det er positivt både for den enkelte, men i sidste ende også for de virksomheder, som efterspørger stadig mere specialiseret og højtuddannet arbejdskraft, siger Johanne Gregersen. 

Her kan du finde et kort rids af de nye projekter:
Samvirk: Vil afdække og udvikle kompetencerne hos ufaglærte og faglærte ansatte i op til 200 syddanske virksomheder. Målet er at øge antallet af faglærte personer samt at opkvalificere medarbejdere med grundskole som højeste fuldførte uddannelse.

Globaliseringskompetencer i Region Syddanmark: Vil planlægge forløb for ledige akademikere, som kan komme i praktik i en lille eller mellemstor virksomhed. Desuden vil der være undervisning i globaliseringskompetencer både til den ledige akademiker og til virksomhedens faglærte og personer med en kort videregående uddannelse.

Kompetenceudvikling og innovation i yderområder: Har fået støtte til en forlængelse af projektet. Små og mellemstore virksomheder i regionens yderområder tilbydes undervisningsforløb af nogle dages varighed. De næste kurser vil være i markedsføring, salg, kommunikation og kompetenceudvikling.

Innovation og samarbejde i maritime virksomheder – tillæg til socialfondsprojektet InnoVirk: De fynske yderområder har mange virksomheder med speciale i maritim teknologi. Der skal udvikles og gennemføres et målrettet kompetenceudviklingsforløb med fokus på innovation for 30 maritime virksomheder. Det skal styrke virksomhedernes vækstpotentiale.

Yderligere oplysninger fås hos:

Carl Holst (V), regionsrådsformand og formand for Syddansk Vækstforum, mobil 4032 5210

Johanne Gregersen, afdelingsformand for Teknisk Landsforbund Sydvest og repræsentant for LO, FTF og AC i Syddansk Vækstforum, mobil 4098 0597

APPFWU02V