Skip til primært indhold

Syddanske fødende føler sig trygge

Syddanske kvinder er generelt meget tilfredse med regionens fødesteder, og deres svar placerer Region Syddanmark øverst i en national spørgeundersøgelse.

Region Syddanmark lægger sig helt i toppen i en ny national patienttilfredshedsundersøgelse for fødende. Det er den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser, der har sat fokus på de fødendes oplevelser før, under og efter fødslen.

Det er kun halvandet år siden, Region Syddanmark lavede en ny fødeplan, der blandt andet betød, at raske gravide som udgangspunkt føder ambulant – det vil sige, at de bliver udskrevet inden for 24 timer efter fødslen.

Fra fødsel til udskrivelse

Selvom Region Syddanmark har arbejdet på at reducere tiden, som fødende tilbringer på et sygehus, så er de fødende tilfredse. Næsten samtlige fødeafdelinger i regionen ligger over landsgennemsnittet på 80 procent, når de fødende er blevet spurgt, om de mener, at tiden fra fødslen til udskrivelsen er passende.

- Det er rigtig dejligt at se, at bekymringerne om, hvorvidt vi ville presse folk ud af sygehusene efter fødslen er skudt ned. De flotte tal fra undersøgelsen peger på, at vores medarbejdere på fødeafdelingerne har været dygtige til at vurdere, hvem der har behov for ekstra hjælp, og hvem der bare gerne vil hjem, siger sundhedsudvalgsformanden Poul-Erik Svendsen (S).

Næsten ti procent af de syddanske fødende føler faktisk, at tiden fra fødsel til udskrivning er for lang, og det er uanset om det er en kvinde, der har født flere gange, eller om det er hendes første barn.

Ingen indflydelse på trygheden

Den relativt store omlægning har heller ikke betydet, at de fødende føler sig mere utrygge, når de bliver udskrevet. 94,7 procent af de fødende i Region Syddanmark er trygge eller meget trygge, når de bliver udskrevet fra sygehuset efter en fødsel, hvor landsgennemsnittet ligger på 92,7 procent. Tallene glæder sundhedsudvalgsformanden.

- Jeg synes tallene fra vores sygehuse er ganske imponerende, og jeg er stolt over, at vi sætter barren så højt i denne første landsdækkende undersøgelse. Det dog vigtigt at holde fast i, at dette blot er udgangspunktet, og vi nu skal finde ud af, hvor og hvordan vi skal forbedre os, siger Poul-Erik Svendsen.

Sygehusene skal blandt andet blive bedre til at tage kontakt til de fødende, efter de er blevet udskrevet

Evaluering af fødeplan på vej

Tallene fra undersøgelsen er en interessant optakt til en evaluering af fødeplanen som Region Syddanmark regner med at have færdig i slutningen af maj.

Evalueringen skal blandt andet se på, hvordan det er gået med ambulante fødsler, om hvorvidt alle de nuværende jordemoderkonsultationer skal bevares og derudover skal der ses på regionens hjemmefødselsordninger.

Yderligere informationer:

Udvalgsformand Poul-Erik Svendsen (S), Sundhedsudvalget, Region Syddanmark, 
Jens Elkjær, Sundhedsdirektør, Region Syddanmark, mobil 2946 7125
Mads Haugaard, afdelingschef, Sundhedssamarbejde og Kvalitet, Region Syddanmark, mobil 2920 1984 

Kontaktperson

APPFWU02V