Skip til primært indhold

Syddanmark går sammen om 500 nye studiejob

Unge skal have lettere adgang til studiejob, mens de læser på en videregående uddannelse i Syddanmark. Uddannelsesinstitutioner, kommuner og erhvervsliv går nu sammen om at skaffe 500 nye studiejob, der kan knytte de unge til området.

Der skal gøres en ekstra indsats for at skaffe relevante studiejob til de studerende i Syddanmark, så de får en tæt tilknytning til regionens erhvervsliv. Det skal motivere virksomhederne til at ansætte syddanske kandidater efterfølgende og dermed give de unge mulighed for at blive i regionen efter endt uddannelse.

Det mener Syddansk Vækstforum, som derfor i december bad regionens videregående uddannelser og erhvervsorganisationer om at lancere et fælles initiativ for studiejob. Nu er det nye projekt, kaldet ’STARS’, klar til at gå i luften, og Syddansk Vækstforum bevilgede på sit møde 4. april godt 12 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til projektet.

Knytte studerende og erhvervsliv sammen

Helt konkret skal det nye samarbejde resultere i 500 relevante studiejob, som skal modvirke tendensen til, at syddanske studerende flytter til især hovedstadsområdet i løbet af deres studier.

- Ved at knytte de studerende og erhvervslivet bedre sammen slår vi flere fluer med et smæk. Virksomhederne får ny inspiration til deres arbejde, og de studerende får værdifuld praksisnær erfaring, som kan sikre dem et job i området bagefter. Jeg er overbevist om, at det brede samarbejde sikrer en høj effekt og bliver et plus for hele regionen, siger Carl Holst (V), regionsrådsformand og formand for Syddansk Vækstforum.

De nye job skal komme i hus via fem nye virksomhedskonsulenter, som skal opsøge private virksomheder og offentlige institutioner og overbevise dem om gevinsten ved at tage en studerende ind. Der skal også udvikles matchmaking-arrangementer, innovationsforløb, virksomhedsbesøg, kurser i kompetenceafklaring samt tværfaglige camps, hvor studerende løser specifikke opgaver for virksomhederne.

Jobbank på alle uddannelser

En anden vigtig brik i indsatsen bliver en fælles hjemmeside, herunder etablering af jobbanker på de uddannelsesinstitutioner, der på nuværende tidspunkt ikke har en jobbank. Det skal sikre virksomhederne én indgang, når de vil i kontakt med de studerende.

Syddansk Universitet er leadpartner på projektet, der også involverer videregående uddannelser på tværs af hele regionen.

- Vi oplever en stigende efterspørgsel efter relevante studiejob blandt vores studerende, og vi ved, at virksomheder er glade for denne samarbejdsform, fordi den kan tilpasses deres aktuelle behov. Men studiejob opstår ikke af sig selv og uden en målrettet indsats overfor både erhvervsliv og studerende, sker der langt fra nok. På SDU har vi længe ønsket at sætte mere fokus på studiejob, og vi har høje forventninger til resultaterne af STARS, siger Jens Oddershede, rektor på SDU og med i Syddansk Vækstforums formandskab.

Fra studiejob til ansættelse

SDU har tidligere kørt projekter med det formål at skaffe studiejob, mens det for andre uddannelsesinstitutioner er første gang, man gør en målrettet indsats på feltet.

Som en sidegevinst til de 500 nye studiejob vil STARS arbejde for, at 40 pct. af de studerende, som får et studiejob, opnår ansættelse i den pågældende virksomhed efter studietiden, og at 60 pct. af virksomhederne vil øge deres produkt- og procesinnovation.

Fakta om STARS

Syddansk Vækstforum besluttede på sit seminar 3.-4. april at bevilge godt 4,8 mio. kr fra EU’s socialfondsmidler og godt 7,3 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til projektet.

Følgende parter står bag STARS:

 • Syddanske Universitet
 • UC Syddanmark
 • UC Lillebælt
 • Erhvervsakademi Lillebælt
 • Erhvervsakademi Sydvest
 • Erhvervsakademi Kolding
 • Udvikling Fyn
 • Designskolen Kolding
 • Trekantområdet Danmark
 • Esbjerg Erhvervsudvikling
 • Erhvervenes Hus Aabenraa

Yderligere oplysninger fås hos:

Carl Holst (V), formand for Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum, mobil 4032 5210
Jens Oddershede, rektor for Syddansk Universitet og med i formandskabet for Syddansk Vækstforum, tlf. 6550 1030

APPFWU01V