Skip til primært indhold

Region Syddanmark tilbyder patienterne bedre udredningsgaranti end loven kræver

Syddanske patienter skal fremover indkaldes til undersøgelse på sygehuset inden for 14 dage, efter at de er blevet henvist. Det er regionens målsætning for at sikre, at patienterne kan blive udredt inden for en måned.

Syddanske sygehuse skal fremover sende et indkaldelsesbrev til patienterne to hverdage efter, at de er blevet henvist, og indkaldelsen skal indeholde et tilbud om en første udredende undersøgelse inden for 14 dage. Det er de målsætninger, som syddanske sygehuse fremover skal arbejde efter, for at regionen kan overholde den nye nationale udredningsgaranti, som træder i kraft 1. september i år. Det vedtog regionsrådet på sit møde i dag. Den nye lov betyder, at patienter som udgangspunkt får ret til hurtig udredning inden for en måned.

- For at vi kan nå at udrede patienterne inden for en måned, fastsætter vi nu en målsætning om, at patienterne skal have et indkaldelsesbrev i løbet af et par dage fra de er henvist. I brevet skal sygehusene tilbyde en undersøgelse inden for 14 dage. Dermed går vi faktisk et skridt længere end loven kræver. Loven kræver, at patienten skal have et indkaldelsesbrev inden for otte dage efter henvisning, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Vil bruge private aktører

- Vi har desuden besluttet, at i Region Syddanmark skal hovedregelen være, at hvis vores egne sygehuse ikke selv kan udrede en patient inden for én måned, tilbyder vi, at patienten kan blive udredt på et sygehus i en anden region eller i privat regi.

Der vil være patienter, som det ikke er fagligt muligt at udrede inden for en måned. Til disse patienter skal sygehusene – inden for en måned - udarbejde og udlevere en plan med tider og steder over det videre udredningsforløb. Planen skal som minimum indeholde tid og sted til den næste undersøgelse.

Yderligere oplysninger:

Regionrådsformand Carl Holst, Region Syddanmark, mobil 40 32 52 10
Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, mobil 29 46 71 25

APPFWU01V