Skip til primært indhold

Region Syddanmark præciserer fratrædelsesgodtgørelser

Dagbladet Politiken skriver i dag, at tre ledende medarbejdere i Region Syddanmark har fået udbetalt fratrædelsesgodtgørelser i forbindelse med deres åremålsansættelser og fortsat arbejder på regionens sygehuse. Da der er flere fejl og mangler i avisens artikel, finder Region Syddanmark det nødvendigt at præcisere baggrunden for - de tre aftaler.

Der er tale om følgende aftaler:

Hans Christian Thyregod var ansat som lægelig direktør på Sygehus Lillebælt frem til 28. februar 2011, hvor hans åremålskontrakt udløb. Her fik han efter kontrakten udbetalt 1.347.042,73 kroner. For at fastholde hans kompetencer i en overgangsperiode - indtil den fremtidige smallere direktionsstruktur for Sygehus Lillebælt var på plads – blev Hans Christian Thyregod ansat i en tidsbegrænset stilling frem til 31. december 2011, hvorefter han overgik til pension.

Hans Christian Thyregod er altså ikke længere ansat på Sygehus Lillebælt.

Leif Ejstrup var ansat som klinikchef/ledende overlæge på reumatologisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus. Der var tale om en åremålsansættelse, som udløb den 1. marts 2012, hvor han efter kontrakten fik udbetalt 830.636,52 kroner. Herefter overgik Leif Ejstrup til pension.

Da det ikke var muligt, at få Leif Ejstrups stilling genbesat (Sydvestjysk Sygehus opslog stillingen med udløb den 16. januar 2012 – der kom ingen ansøgere), tilbød man ham en tidsbegrænset overlægestilling på overenskomstvilkår.

Leif Ejstrup er ansat på Sydvestjysk Sygehus frem til 31. december 2013 .

Det sidste eksempel som Politiken omtaler, er en sag, der ikke vedrører betaling af fratrædelsesgodtgørelse. Eksemplet er ved en fejl blevet udleveret til Politiken af Region Syddanmark. Region Syddanmark beklager fejlen.

Sundhedsdirektøren i Region Syddanmark understreger, at det er hensynet til patienterne, der ligger bag de to eksempler:

- Det kan selvfølgelig se mærkeligt ud at udbetale en fratrædelsesgodtgørelse til to overlæger, og så i øvrigt ansætte dem i  andre stillinger. Men sagerne viser jo med al tydelighed, at der er udvist rettidig omhu. Havde man ikke ansat dem, havde man f.eks. ikke kunnet behandle gigtpatienter i Esbjerg, siger Jens Elkjær, der er sundhedsdirektør i Region Syddanmark.

Sagerne stiller dog spørgsmålstegn ved åremålsansættelserne som fremtidig ansættelsesform. 
 
- Der skal fortsat være helt ekstraordinære forhold, som betinger en åremålsansættelse og dertil hørende fratrædelsesordning. Det kan være, når det er meget besværligt – eller nærmest umuligt - at ansætte folk i helt vitale stillinger inden for sundhedsområdet, slutter Jens Elkjær.

Yderligere oplysninger:

Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, mobil 29 46 71 25

APPFWU02V