Skip til primært indhold

Holst: Vi har pligt til at kæmpe for syddanske interesser

Regionrådsformand Carl Holst mener ikke, at et ministersvar fra Margrethe Vestager om Region Syddanmarks og de 22 kommuners brug af Waterfront giver mening.

Politikerne i det syddanske regionsråd er valgt til at kæmpe for syddanske interesser. Derfor giver det svar, som økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) den 22. marts 2013 har givet til Hans Kristian Skibby (DF) ingen mening for regionrådsformand Carl Holst (V). Hans Kristian Skibby har spurgt ministeren til Region Syddanmarks brug af kommunikationsbureauet Waterfront i kampen for syddanske infrastruktur-interesser, og Margrethe Vestager svarer blandt andet, at hun ikke synes, ”at det er rimeligt, at en region skaber nyheder, der har til formål at mod-arbejde andre offentlige myndigheders opgavevaretagelse”.

- Som folkevalgte politikere i de 22 syddanske kommuner og regionen er det selvfølgelig ikke bare vores ret, men i høj grad også vores pligt at kæmpe for syddanske interesser. Kattegatkomiteen mener, at valget står mellem en lappeløsning – det store H – eller deres visionære løsning – en Kattegatforbindelse. I regionen kæmper vi sammen med de syddanske kommuner for syddanske interesser, og med de meget store trængselsproblemer, vi har i trafikken rundt om i Danmark, mener vi, at det er halsløs gerning ikke at løse de problemer først - før vi kaster os ud i en Kattegatbro til mere end 100 mia. kr. Og når vi kæmper for noget, kæmper vi nødvendigvis også mod noget andet. Derfor giver Margrethe Vestagers svar ikke rigtig mening, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

- Desuden anser vi ikke Kattegatkomiteen, som arbejder for en Kattegatforbindelse, for at være en offentlig myndighed. Vi mener, det er en professionel lobbygruppe med en lønnet formand. Komiteen varetager sine interesser, og vi varetager vores. Sådan er politik, tilføjer Carl Holst.

Yderligere oplysninger:

Regionrådsformand Carl Holst, Region Syddanmark, mobil 40 32 52 10

APPFWU01V