Skip til primært indhold

Historisk kulturaftale en realitet

For første gang nogensinde har Region Syddanmark indgået en grænseoverskridende kulturaftale; Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig. Regionen håber, at aftalen kan blive rollemodel for andre europæiske grænseområder og skabe øget forståelse og vækst i grænseregionen.

- Det er vigtigt, at vi forstår og respekterer hinandens kultur, uanset om vi bor nord eller syd for grænsen. Det understregede regionsrådsformand Carl Holst (V) i sin tale i forbindelse med indgåelsen af Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig, som fandt sted ved en festlig ceremoni i historiske rammer på Schifffahrtsmuseum i Flensburg i dag onsdag.

- Kultur binder os sammen, og med kulturaftalen får vi mulighed for at komme til at forstå hinanden endnu bedre, pointerede Carl Holst.

På vegne af Region Syddanmark beseglede udvalgsformand for regional udvikling Lasse Krull (K) aftalen med en underskrift.

Kulturaftalens mål

Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig løber fra 2013 til 2016 og skal skabe fornyelse, vækst og kvalitet i mængden af kulturtilbud for grænseregionens 700.000 indbyggere. Ambitionen er også, at kulturtilbuddene skal gøre det attraktivt at bosætte sig, holde ferie, arbejde og drive virksomhed i grænseregionen. Og der vil være et øget fokus på talentudvikling blandt børn og unge på tværs af den dansk tyske grænse.

Udvalgsformand for Regional Udvikling og medlem af styregryppen, Lasse Krull, understreger kulturens rolle for grokraften i erhvervslivet.

- Kultur er også en stærk vækstfaktor for Syddanmark, og jeg ser aftalen som en vigtig  katalysator i vores arbejde på at gøre grænseregionen til vækstregionen, sagde Lasse Krull.

Europæisk rollemodel

Med kulturaftalen håber Region Syddanmark, at der kan skabes et godt eksempel for andre naboskaber på tværs af grænser i Europa.

- Den aftale vi har underskrevet i dag bygger på visionen om at bygge broer mellem mennesker. Om at konfrontere gamle fordomme. Og om at vise, at forskelligheden imellem os er det potentiale, der skal bringe den dansk-tyske region videre, slog Carl Holst fast.

Begivenheden blev også fejret med taler ved kulturminister Marianne Jelved, formand for Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig Povl Kylling Petersen og den tyske minister for Justits, Kultur og Europa i Schleswig-Holstein Anke Spoorendonk.

Fakta

  • Kulturaftalens 10 parter er Region Syddanmark, kommunerne Tønder, Haderslev, Sønderborg, Aabenraa, Kreis Nordfiresland, Kreis Schleswig-Flensburg og Stadt Flensburg samt Kulturministeriet  og Ministerium for Justits, Kultur og Europa i Schleswig-Holstein.
  • Der bor i alt 700.000 personer i grænseregionen – 250.000 på den danske side og 450.000 på den tyske side.
  • Ud af et budget på knap 18 millioner kroner bidrager Region Syddanmark med 1,25 millioner kroner.
  • www.kulturfokus.dk 

For yderligere informationer:

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, mobil 4032 5210
Udvalgsformand for regional udvikling Lasse Krull (K), Region Syddanmark, mobil 4074 4599

APPFWU02V