Skip til primært indhold

Allan Søgaard Larsen ny formand for Welfare Tech

Koncernchef ved Falck, Allan Søgaard Larsen, afløser direktør Lars Kolind som bestyrelsesformand for Welfare Tech. Den nye formand får blandt andet til opgave at give foreningen et kraftigt internationalt fokus.

Da bestyrelsen i Welfare Tech i dag konstituerede sig med Allan Søgaard Larsen som formand, fik den en formand, som allerede har et dybt engagement inden for velfærdsteknologi. Han har bl.a. været formand for regeringens vækstteam for Sundheds- og velfærdsløsninger.

Allan Søgaard Larsen kan nu tage afsæt i de resultater, som Lars Kolind har præsteret, siden han blev første bestyrelsesformand for Welfare Tech i 2010. Lars Kolind brænder for udviklingen og velfærdsteknologien men har ønsket at trække sig for at få tid til andre aktiviteter.

Det nytter

Den afgående formand fik et stort skulderklap for sin indsats fra regionsrådsformand Carl Holst (V), som bl.a. sagde:

- Lars Kolind har gjort et fantastisk godt stykke arbejde. Han har som bestyrelsesformand været med til at løbe Welfare Tech i gang helt fra starten, og det har været en succes. Vi kan se, at Welfare Tech klarer sig godt, og at virksomhederne får noget ud af at være med.

Internationalt fokus

Regionsrådsformanden udtrykte også stor glæde over, at Allan Søgaard Larsen har sagt ja til at overtage posten som bestyrelsesformand for Welfare Tech.
- Allan Søgaard Larsen vil være en vigtig katalysator for den fremtidige udvikling. Med de gode resultater, der allerede er skabt, er der grobund for, at indsatsen kommer op i et endnu højere gear. Det betyder blandt andet et kraftigt internationalt fokus, som er nødvendigt, hvis det erhvervsmæssige potentiale for alvor skal udfoldes, pointerede Carl Holst.

Visioner og energi

Da direktør Lars Kolind modtog valget som formand for den nyvalgte bestyrelse i Welfare Tech for tre år siden, kaldte han det for en historisk dag, som markerede første skridt på vejen mod et internationalt kraftcenter for udvikling, implementering og udbredelse af velfærdsteknologier inden for social- og sundhedsområdet med forankring i den syddanske region.

- Når jeg i dag ser tilbage på, hvad der er sket, er jeg både glad for og stolt over at have været en del af arbejdet med at udvikle virksomheder inden for velfærdsteknologi med globalt potentiale. For der er allerede nu skabt mange positive resultater. Og når jeg ser fremad, ser jeg en region med visioner og energi til at få tingene til at ske. Som sådan kan regionen danne mønster for resten af landet, sagde Lars Kolind.

Sikre vækstforløb

Den nye formand, Allan Søgaard Larsen, glæder sig til opgaven. 
- Welfare Tech bygger bro mellem nye virksomheder, der arbejder for udviklingen af nye løsninger inden for velfærdsteknologi, og som ofte har et engagement med den offentlige sektor. Efter nogle års initiativer og projekter er tiden kommet til at fokusere på at få bragt flest mulige løsninger ud i livet og få gode ideer og projekter bragt ind i sikre vækstforløb. Min indsats som formand vil være fokuseret på at bringe det levedygtige videre.

En styrket indsats

Med afsæt i Welfare Techs gode resultater, besluttede Syddansk Vækstforum  i december 2012 at støtte Welfare Tech med 15 millioner kroner over den kommende periode. Welfare Tech vil med disse midler styrke indsatsen over for iværksættere, styrke klyngens udbud af sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger, hjælpe med at øge virksomhedernes kommercialisering og internationalisering, skabe strategiske partnerskaber og konsortier mellem iværksættere, små og mellemstore virksomheder og offentlige aktører, udarbejde sidestepping-aktiviteter og fungere som facilitator for klyngens medlemmer.

Fakta om Welfare Tech

  • Formålet med foreningen er at gennemføre offentlige, ikke-kommercielle erhvervsudviklingsaktiviteter, der skaber værditilvækst i eksisterende virksomheder og understøtter udviklingen af nye proces- og produktinnovative virksomheder inden for det velfærdsteknologiske område i Danmark.
  • Foreningen har en bestyrelse, der består af 11 medlemmer. Heraf repræsenterer de 5 private virksomheder, 3 repræsenterer viden institutioner og 3 repræsenterer offentlige institutioner.
  • Medlemmerne af foreningen tæller erhvervsvirksomheder, viden institutioner og offentlige organisationer. Foreningen har i dag 149 medlemmer. Heraf 85 virksomheder, 16 viden institutioner og 48 offentlige institutioner og interesseorganisationer.
APPFWU01V