Skip til primært indhold

Syddanmark og Slesvig-Holsten går efter fælles mål

Carl Holst og Anke Spoorendonk kunne på deres første fælles møde konstatere, at Region Syddanmark og delstaten Slesvig-Holsten deler opfattelse af, hvad de næste skridt i det dansk-tyske samarbejde skal være.

Der er i høj grad sammenfald mellem den politik, som den nye regering i Slesvig-Holsten lægger op til, og de visioner, som Region Syddanmark har for det dansk-tyske samarbejde.

Det står klart, efter at Anke Spoorendonk (SSW), Minister for Justits, Europa og Kultur, 19. september besøgte regionsrådsformand Carl Holst (V) i Vejle.

Først og fremmest er de to politikere enige om at prioritere samarbejdet højt de kommende år. Det grænseoverskridende er en vigtig del af Region Syddanmarks netop vedtagne budget for 2013, og det samme gør sig gældende i regeringsgrundlaget for den nye slesvig-holstenske regering. Valget af Anke Spoorendonk som Europaminister signalerer også et øget fokus på det dansk-tyske samarbejde.

- Samarbejdet prioriteres meget i højt i de kommende år. Det er meget tydeligt i vores regeringsgrundlag, at den nye delstatsregering knytter store forventninger til en intensivering af samarbejdet. Vi vil foretage os meget, siger minister Spoorendonk

Hun rundede i øvrigt 100 dage som minister dagen efter mødet, og er opsat på at have en tæt dialog de kommende år.

Regionsrådsformand Carl Holst (V) glæder sig over det tydelige signal fra syd.

- Vi vil stå sammen om vækst og arbejdspladser i den dansk-tyske region. Jeg er sikker på, at vi sammen kan arbejde hen imod et intensiveret forsknings- og universitetssamarbejde samt om sundhed, energi, kultur og infrastruktur i grænselandet. Jeg har også noteret mig, at det grænseoverskridende samarbejde har fået et helt afsnit for sig selv i regeringsgrundlaget, siger Carl Holst.

Helt konkret er de to politikere enige om at lægge en plan for, hvordan man når de mest aktuelle mål. Det gælder ikke mindst idéen om et Europa-universitet i grænselandet, formidling af et moderne dansk-tysk samarbejde i forbindelse med markeringen af Slaget på Dybbøl i 2014 samt ønsket om, at det fortsat skal være muligt at søge penge til kulturprojekter i det nye større INTERREG-program.

De fælles mål og vejen dertil bliver inden årets udgang skrevet ind i den kommende toårsplan for det dansk-tyske samarbejde.

APPFWU02V