Skip til primært indhold

Sund ledelse giver raske medarbejdere

Region Syddanmark har undersøgt, hvad ledelsen åbenbart gør rigtigt på de arbejdspladser, hvor medarbejderne er mest tilfredse og næsten aldrig syge.

Den nye viden skal hjælpe regionen til at nå sine mål om at nedbringe sygefraværet markant.
Når en virksomhed vil nedbringe sygefraværet, begynder ledelsen tit med at se på de afdelinger, hvor medarbejderne er mest syge.

Med en ny undersøgelse vender Region Syddanmark problemet på hovedet og spørger: Hvorfor ikke se hvad vi kan lære af de arbejdspladser, hvor medarbejderne stortrives og så godt som aldrig er syge?

Undersøgelsen Den sundeste ledelse stiller skarpt på, hvordan disse arbejdspladser bliver ledet, og på om man ad den vej kan nedbringe sygefraværet. Og det har Region Syddanmark brug for, hvis regionen skal nå sit mål om, at sygefraværet blandt de 26.000 ansatte skal være reduceret med 20 pct. senest i 2015. 

Fællestræk ved sund ledelse

Gennem grundige interview med ledere, medarbejdere og chefer på 18 af regionens arbejdspladser tegner undersøgelsen et portræt af en gruppe ledere, der har formået at få trivslen i top og sygefraværet i bund.

Et af de markante fællestræk er, at lederne giver medarbejderne stor frihed til selv at skabe resultater, men samtidig sørger for at træde til i tide og løse de konflikter og problemer, der opstår.

– Medarbejderne er altså ikke blot tilfredse, fordi lederne vender ryggen til eller stryger dem med hårene. Der er tværtimod tale om stærke ledere i den forstand, at de sætter meget høje standarder for, hvad der skal præsteres. De har klare personlige værdier, og de tøver ikke med at tage affære, når der er brug for for det. Men de gør det altid på en menneskelig og respektfuld måde, fortæller Carsten Søgaard, der som HR-direktør er ansvarlig for undersøgelsen.

Han er glad for resultaterne af undersøgelsen, som ikke kommer helt bag på ham. Regionen arbejder allerede meget bevidst med værdien af et stærkt og tillidsfuldt samarbejde om kerneopgaverne – også kaldet social kapital. HR-direktøren udtrykker tilfredshed med, at for eksempel indsatsen for at efteruddanne regionens over tusind lederne nu hviler mere på fakta end på fornemmelser.

Tillid og høje ambitioner

Undersøgelsen er gennemført anonymt for at få det mest pålidelige resultat. Men afdelingssygeplejerske Birgitte Mikkelsen fra Sygehus Sønderjylland har som en af de 18 ledere tilbudt at stå frem og fortælle om sine erfaringer som leder.

– At have høje ambitioner og samtidig vise medarbejderne stor tillid er en naturlig del af mit arbejde. For vi er stolte af vores indsats, og vi tør godt sige højt, at vi vil være blandt de bedste i landet på vores område, siger hun.

Undersøgelsens resultater vækker også begejstring hos Lone Rasmussen, der medarbejdernes repræsentant i regionens øverste samarbejdsorgan, Hovedudvalget.

– I vores fælles kamp for lavere sygefravær fokuseres der meget på, at højt sygefravær blandt andet kan skyldes dårlig ledelse. Derfor er det meget opløftende at se, hvordan dygtige ledere faktisk formår at skabe et miljø, hvor medarbejderne kan gå glade og raske på arbejde hver dag, siger hun.

Lederne i undersøgelsen er anonyme, men efter aftale tilbyder fire af dem at fortælle mere om deres erfaringer med sund ledelse. Kontaktoplysninger kan fås ved henvendelse til projektleder Anne Sophie Hensgen på telefon 2920 1485 eller anne.sophie.hensgen@regionsyddanmark.dk.

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen “Den sundeste ledelse” er en del af Region Syddanmarks samlede indsats for at nedbringe sygefraværet. Målet er at sygefraværet blandt de ansatte inden 2015 skal være faldet med 20 pct. – fra 5,1 pct. til 4,1 pct. Inden udgangen af 2012, skal sygefraværet være nede på 4,3 pct.

Undersøgelsen bygger på grundige interview med 18 særligt udvalgte ledere på arbejdspladser i regionen med særlig høj arbejdsglæde og en stor andel medarbejdere helt uden sygefravær. Også ledernes medarbejdere og chefer er blevet interviewet om de 18 lederes måde at lede på.Undersøgelsen kan hentes her. Den fandt fem tydelige fællestræk ved den sundeste ledelse:

Målrettet delegering
Lederne giver udstrakt frihed til at skabe de ønskede resultater
Rettidig problemløsning
Lederne søger en hurtig håndtering af konflikter og problemer
Kompromisløs ambition
Lederne sætter høje standarder for de fælles præstationer
Empatisk intervention
Lederne agerer sikkert og respektfuldt i menneskelige relationer
Tydelig integritet
Lederne markerer og efterlever deres personlige værdier

APPFWU01V