Skip til primært indhold

Region Syddanmark lancerer Stop regelrytteriet Facebook-kampagne

Det skal være slut med, at regler og procedurer dikterer det meste af arbejdsdagen. Derfor kalder Region Syddanmark til kamp for færre regler og mere fornuft. Region Syddanmark vil have gjort noget ved unødvendige bureaukratiske regler og procedurer, der stjæler tid fra kerneopgaven uden at gavne hverken patienter, virksomheder eller borgere.

- Hvis vi i Danmark kunne løse alle problemer ved hjælp af regler, så var problemerne nok løst for længst. Formålet med kampagnen er at få ryddet op i mængden af bureaukrati og regler, så medarbejderne i det offentlige kan bruge deres tid på det vigtigste – nemlig at løfte deres kerneopgaver bedst muligt, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

- Alt for mange steder i det offentlige findes der regler, som er med til at gøre det besværligt at være borger eller medarbejder. Overadministration er kun blevet værre i de senere år, og det koster samfundet penge. Penge som kunne være brugt til at skabe vækst og arbejdspladser. På samme måde fjerner regelrytteriet tilliden til de medarbejdere, der skal levere velfærdssamfundets ydelser, siger Carl Holst.

Facebook-kampagne

Med kampagnen ”Stop regelrytteriet” – på www.facebook.com/stopregelrytteriet – ønsker regionen at få borgernes ideer til, hvordan den kan flytte flere resurser fra unødige dokumentationsopgaver til bedre service. Du kan også maile os på: stopregelrytteriet@regionsyddanmark.dk

Kampagnen henvender sig til såvel ansatte som virksomheder og borgere, der i det daglige støder på unødvendigt bureaukrati og regler. Målet er at få gjort op med, at regler er svaret, hver eneste gang der opstår problemer eller enkeltsager.

- Mit håb er, at en masse både ansatte og borgere vil byde ind med deres egne oplevelser og erfaringer fra hverdagen og give deres bud på, hvad vi kan gøre ved problemerne, siger Carl Holst.

Alle eksempler på bordet

Kampagnen kører på Facebook frem til 21. december, og regionsrådsformanden lover, at henvendelserne vil blive taget alvorligt.

- Jeg vil gerne understrege, at dette ikke er en ”pege fingre”-kampagne. I min optik har alle partier været stort set lige gode om, at vi har fået så mange regler, og jeg har sikkert også selv i løbet af min tid som amtsborgmester og nu som regionsrådsformand været med til at indføre regler, som senere har vist sig ikke at fungere efter hensigten. Målet med kampagnen er at få eksemplerne på bordet, så vi fremover kan bruge flere kræfter på sund fornuft og mindre tid på regler og dokumentation, siger Carl Holst.

Slip medarbejderne fri

I de kommende år bliver væksten i de offentlige udgifter stort set et rundt nul. Regionerne skal altså udnytte pengene mere fornuftigt end i dag, hvis de stadig skal kunne levere bedre kerneydelser.

- Regeringen spillede tidligere på året ud med en tillidsreform, hvor målet netop er at give mere frihed til medarbejderne – de der rent faktisk ved, hvordan en opgave bedst løses i praksis. Den udfordring påtager vi os gerne i Region Syddanmark, siger Carl Holst.

De regionale opgaver omfatter sundhed og sygehuse, jordforurening, vækst- og erhvervsudvikling, psykiatrien samt dele af det specialiserede socialområde. Skulle indlæg falde uden for de regionale opgaver, lover regionsformanden at videreformidle dem til rette myndighed. 

For mere information kontakt:

Regionsrådsformand Carl Holst (V), mobil 40 32 52 10

APPFWU02V