Skip til primært indhold

Projekt skal fjerne sten fra patientens vej

Når du som patient bevæger dig mellem læge, sygehus og kommune, kan du måske engang imellem få en oplevelse af, at ”systemerne” ikke snakker ordentligt sammen. Den oplevelse vil Region Syddanmark gøre op med i et stort samarbejdsprojekt med Odense Kommune og praktiserende læger i Odense.

Den praktiserende læge, sygehuset og kommunen skal indgå i et endnu tættere og mere forpligtende samarbejde til gavn for patienterne, end det er tilfældet i dag.

Hvordan det helt praktisk kan foregå bliver afklaret i et stort samarbejdsprojekt, som regionsrådet i Region Syddanmark skød i gang på regionsrådsmødet mandag.
Projektet om integreret behandlings- og plejetilbud er en del af forliget om regionens 2013-budget.

Vi gør meget

- Jamen, er det ikke alt det, vi gør i forvejen, kunne man godt spørge! For her i regionen er vi faktisk kendt for gode patientforløb, hvor lægen, sygehuset og kommunen tager hånd om patienten, siger regionsrådsformand Carl Holst (V) og hentyder bl.a. til regionens succesrige SAM:BO forløb. Her sender sygehuset besked til kommunen og til patientens egen læge i det øjeblik, patienten bliver indlagt på sygehuset, så læge og kommune kan være på forkant med hurtig hjælp og opfølgning, når patienten bliver udskrevet.

Også de såkaldte pakkeforløb omkring fx cancer, hjerteproblemer, diabetes og KOL, som er med til at give patienterne den hurtigste og mest effektive behandling, er eksempler på det gode samarbejde mellem parterne i sundhedsvæsenet.

Vi kan gøre det bedre

- Og jo, det integrerede behandlings- og plejetilbud er ikke noget nyt, men på trods af gode viljer og aftaler er vi ikke nået det sidste stykke, hvor patienten oplever, at alle i systemet – den praktiserende læge, sygehuset og kommunen – kender den plan, som handler om patienten. Vi kan gøre det bedre endnu, og projektet her kan være det lille ”nøk”, der skal til, for at patienterne til enhver tid oplever sundhedsvæsenet som en sammenhængende størrelse, siger Carl Holst.

Helt konkret går projektet ud på at undersøge, hvordan samarbejdet mellem den praktiserende læge, sygehuset og kommunen kan blive mere konkret og forpligtende, og hvordan de kan indgå i bindende partnerskaber med en fælles ledelse.

I projektet vil der blive arbejdet med sårbare patientgrupper, som er særligt afhængige af, at samarbejdet mellem kommune og region er velfungerende. Det er dels ældre medicinske patienter, dels personer med stress, angst og/eller depression. I løbet af efteråret afgøres det konkret hvilke grupper, der bliver tale om.

Færre genindlæggelser

Målet med det mere forpligtende samarbejde mellem parterne i sundhedsvæsenet er at opnå, at patienterne får en bedre almentilstand. På den måde kan man måske helt undgå, at patienternes sygdomme udvikler sig.

Det er også et mål, at antallet af unødvendige genindlæggelser af især ældre medicinske patienter minimeres. En genindlæggelse kan være meget belastende og skabe uro både for den ældre og de pårørende, og så gælder det om at anvende ressourcerne i sundhedsvæsenet til gavn for dem, som har behov for behandling.

Region Syddanmark har hentet inspiration fra lignende projekter i bl.a. Nord-London, hvor sundhedsvæsenet har den samme sektoropdelte struktur som i Danmark.

  • Fakta om projektet
    Lederskab og deling af data og informationer er centrale elementer i projektet
  • I projektet får den praktiserende læge hovedansvaret for at udarbejde planen i et samarbejde med patienten.
  • Det tættere samarbejde mellem den praktiserende læge, sygehuset og kommunen omkring en fælles plan for patienten giver en bedre udveksling af viden.
  • I England, Holland, Skotland, Sverige og Norge har man positive resultater med integrerede behandlings- og plejetilbud i forhold til behandlingskvalitet, patientsikkerhed, patienttilfredshed og omkostningseffektivitet.

Yderligere oplysninger:

Regionsrådsformand Region Syddanmark Carl Holst (V), mobil  4032 5210
Direktør Sundhed, Region Syddanmark, Per Busk, mobil 2172 6687

APPFWU02V